IniciCentral compresProductes › Lot 2. Maresme i Vallès Oriental

Lot 2. Maresme i Vallès Oriental

Manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius. Per lots territorials i presentant tres nivells de manteniment: bàsic, semi risc i tot risc .   
 
LOT 2. Comarques del Maresme i el Vallès Oriental.
 
Adjudicatari: City Lift, SA
Contacte: Sr. Aarón González |  972 225 490 / 635 087 227  
Demanar informació

Tipus de manteniment

€/ascensor-any

Manteniment bàsic

 

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

618,40 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

 643,64 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

 265,03 €

Manteniment semi risc

 

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

 731,98 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

 769,84 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

 290,27 €

Manteniment tot risc

 

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

 883,43 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

 1.047,49 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

 517,44 €

Manteniment escales mecàniques

 

Manteniment tot risc d’escales mecàniques

2.397,88 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Peces incloses en el semi risc i de referència per substitució manteniment bàsic

Preu

Contacte elèctric del limitador

 65,21 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

 105,17 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

 157,76 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

 6,31 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

 5,26 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

 68,36 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

 73,62 €

Contactes de presència de portes de pis

 82,03 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

 94,65 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

 84,14 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos

 151,44 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

 84,14 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra

 39,96 €

Transformadors del quadre de maniobra

 76,77 €

Timbre d’emergència

 90,45 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

 204,66 €

Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor

 90,45 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

 82,03 €

Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espai-forat

 76,77 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

 3,16 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

 93,60€

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

 59,95 €

Els preus no inclouen l’IVA.