IniciCentral compresProductes › Lots 2 i 4. Desfibril·ladors amb instal·la...

Lots 2 i 4. Desfibril·ladors amb instal·lació

Subministrament d'aparells Desfibril·ladors Externs Automàtics (amb instal·lació) en modalitat de compra i arrendament.

La modalitat amb instal·lació està pensada pels DEA’s ubicats a l’exterior, es troben allotjats dins una cabina ancorada a la paret. 

Preus actuals de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors:

LOTS 2 i 4 de compra i lloguer

 

DEA amb instal·lació

Adjudicatari

Model

Compra

Arrendament

NEOSALUS SOLUTIONS SL

(Samaratan PAD 350P)

DEA + Vitrina

1.350,00€

29,00€/mes

DEA + Tòtem

1.600,00€

36,00€/mes

DEA + Columna

1.500,00€

34,00€/mes

TECHNOLOGY 2050

(Smarty Saver)

DEA + Vitrina

1.395,00€

39,00€/mes

DEA + Tòtem

1.595,00€

45,00€/mes

DEA + Columna

1.495,00€

42,00€/mes

CARYOSA HYGIENICSOLUTIONS, SL

(Lifepack CR2)

DEA + Vitrina

1.224,00€

33,49€/mes

DEA + Tòtem

1.421,05€

38,10€/mes

DEA + Columna

1.400,35€

38,88€/mes

ALMAS INDUSTRIES BSAFE

(HS1 Heart Start)

DEA + Vitrina

1.455,00€

30,40€/mes

DEA + Tòtem

1.950,00€

40,60€/mes

DEA + Columna

2.335,00€

48,65€/mes

CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL

(Samaratan PAD 350P)

DEA + Vitrina

1.795,00€

42,50€/mes

DEA + Tòtem

2.195,00€

55,00€/mes

DEA + Columna

2.050,00€

49,75€/mes

CARDIOSAFE, SL

(Bene Heart C1A)

DEA + Vitrina

1.399,00€

 

DEA + Tòtem

1.999,00€  

DEA + Columna

2.999,00€  

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

(HS1 Heart Start)

DEA + Vitrina

 

40,73€/mes

DEA + Tòtem

49,33€/mes

DEA + Columna

70,09€/mes

Els preus no inclouen l’IVA i en el cas d’arrendament o quota estan calculats en base a un contracte de 4 anys (48 quotes mensuals)

Característiques lot 2 - ALMAS INDUSTRIES BSAFE

Oferta econòmica lot 2 - ALMAS INDUSTRIES BSAFE

Característiques lot 2 - TECHNOLOGY 2050

Oferta econòmica lot 2 - TECHNOLOGY 2050

Característiques Lot 2- CARDIOSAFE

Oferta econòmica lot 2 - CARDIOSAFE

Característiques lot 2- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION

Oferta econòmica lot 2 - CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION

Característiques Lot 2- CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS

Oferta econòmica lot 2 - CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS

Característiques lot 2- NEOSALUS

Oferta econòmica lot 2 - NEOSALUS

Característiques lot 4 - ALMAS INDUSTRIES BSAFE

Oferta econòmica lot 4 - ALMAS INDUSTRIES BSAFE

Característiques lot 4 - CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION

Oferta econòmica lot 4 - CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION

Característiques lot 4 - NEOSALUS SOLUTIONS

Oferta econòmica lot 4 - NEOSALUS SOLUTIONS

Característiques lot 4 - TECHNOLOGY 2050

Oferta econòmica lot 4 - TECHNOLOGY 2050

Característiques lot 4 - TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

Oferta econòmica lot 4 - TELEFÓNICA ESPAÑA SAU

Característiques Lot- 4 CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS

Oferta econòmica lot 4 - CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS

 

Recanvis dels DEA’s

Adjudicatari

Elèctrodes adult

Elèctrodes pediàtrics

Bateria de liti

Bossa de transport

NEOSALUS SOLUTIONS SL

95,00€ 115,00€ - -

TECHNOLOGY 2050

35,00€

45,00€

120,00€

24,00€

CARDIOSAFE

30,00€

36,00€

125,00€

50,00€

CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL

30,00€

65,00€

65,00€

65,00€

CARYOSA HYGIENICSOLUTIONS, SL

15,00€

15,00€

15,00€

10,00€

ALMAS INDUSTRIES BSAFE

58,00€

110,00€

152,00€

29,00€

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

0,87€

1,38€

2,01€

1,79€

Els preus no inclouen l’IVA

 

Empresa Dades de contacte
Almas Industries Bsafe

Jordi Nualart

637 746 755 / 911 111 415

contacto@almas-industries.com

Cardiosafe

Quel Esteve

699 774 366 / 934 539 530

quel@cardiosafe.es

Cardiosos Global Protection

Josep Méndez

603835912 / 938 055 038

pepmendez@cardiosos.com

Caryosa Hygienic Solutions

Carles Reñé

934 183 564

info@caryosa.com

Neosalus Solutions

Rafa Ramírez

656 355 553 / 973 132 413

rramirez@neosalus.com

Technology 2050

Anna Castells

669 825 824 / 900 823 524

comercial@dea.cat

Telefónica de España

Arturo Castro

618 518 393

comandesacm@telefonica.com