IniciCentral compresProductes › Vestuari

Vestuari

* La fotografia és orientativa i pot no correspondre exactament amb els equips i models adjudicats.

D’acord amb l’apartat A2 de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents: Major puntuació, Planificació, Preu, Judici de Valor, Menor (menys de 15.000 €) , Adequació i  Adaptabilitat. Al PCAP podeu veure el detall de cadascun d’aquests criteris.

Lot 7 - Vestuari

Adjudicatari

Polo

Polo màniga llarga

Camisa de representació

Pantalons operatius

Pantalons de representació

S.E. MILTEC SL

MILTEC PC

MILTEC PC

MILTEC PC

MILTEC PC

MILTEC PC

27,50 €

31,80 €

33,85 €

47,35 €

56,90 €

SOL. TECNICAS 2000 SL

SOLTEC POLO

SOLTEC

SOLTEC PC

SOLTEC

SOLTEC GALA

46,49 €

22,28 €

28,31 €

47,68 €

66,36 €

INSIGNA UNIFORMES SL

JAVA

TÈCNICO IGNIFUGO

OXFORD CATALUNYA

BIELÀSTICO

TERGAL MARINO

37,20 €

45,34 €

54,87 €

69,93 €

52,08 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Consulteu a les ofertes si s’apliquen increments de preu per a comandes inferiors a 1.000 €

Empresa Dades de contacte
S.E. MILTEC SL

Sebastià Ayats

619 103 532 / 937 362 692

sebastia.ayats@miltec.es

SOL. TECNICAS 2000 SL

Alfredo Gracía Díaz

675 805 945 / 916 569 724

alfredo@soltec2000.es

INSIGNIA UNIFORMES SL

Albert Duràn

608 752 148

aduran@insigna.es