IniciCentral compresProductes › Riscos laborals

Riscos laborals

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i ICESE han signat el 2015 un acord de col·laboració amb l’objectiu d’oferir a tots els ens locals catalans un servei integral en consulta, assessorament, implantació i gestió de la prevenció de riscos Laborals.

Fins aleshores, aquest servei l’oferia directament l’ACM a través de la fundació Risclab. Però la nova legislació  i les creixents exigències establertes per mantenir la prestació d’aquest servei han obligat a externalitzar-lo.

A fi de poder continuar oferint als ens locals serveis de la máxima qualitat i les millors condicions en matèria de prevenció de riscos laborals, l’ACM ha seleccionat ICESE PREVENCIÓN, S.L., que ja col·laborava amb l’ACM en la vigilància de la salut.

Actualment, ja hi ha 80 ens locals que a través de l’ACM i ICESE han implementat sistemes de gestió de prevenció de riscos en el seus ajuntaments.

ICESE adapta el seu funcionament a les necessitats dels ens locals i adeqüa la seva gestió als requeriments d’aquests, oferint-los la flexibilitat que requereixen.

 

Avantatges

•    El pla de prevenció és exclusiu per a l’administració local i cobreix totes les necessitats preventives dels ens locals.

•    Menys costos: La creació d’una base consolidada d’entitats locals  possibilita comptar amb els preus més reduïts del mercat.

 

Serveis:

- Elaboració i implantació del Pla de Prevenció 

- Seguiment de la Planificació de l’Acció Preventiva

- Control d’eficàcia del sistema de gestió

- Assessorament i Suport personalitzat en la gestió diària de la prevenció

- Realització dels Plans d’emergència dels edificis municipals

- Elaboració i implantació d’un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals mitjançant la presència d’un tècnic de prevenció actuant com coordinador a les instal·lacions de l’entitat. 

- Assistència a les reunions de Comitè de Seguretat i Salut

- Estudis de il·luminació, temperatura i soroll als edificis municipals

- Formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals

- Formació específica per a la Policia Local

- Realització d’estudis psicosocials

- Implantació dels plans d’emergència mitjançant la formació del personal i la realització de simulacres als edificis municipals.

- Investigació i suport en la investigació d’accidents de treball

- Assessorament i Suport en l’adquisició d’equips de protecció individual

- Informació dels nous aspectes legals en matèria de riscos laborals que puguin afectar als ajuntaments.

- Suport en l’adquisició i adequació de la maquinària municipal.

- Vigilància de la salut

- Serveis a demanda

 

Més informació a:

Per rebre més informació sobre el servei de prevenció de riscos laborals  cal adreçar-se a l’ACM trucant al 93 496 16 16 o bé per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat.