Inici › Conseqüències del 155

Conseqüències del 155

Posem de relleu l’impacte i les conseqüències reals de les mesures adoptades per l’Estat espanyol en aplicació de l’article 155 de la CE i fem evidents les dimensions i la intensitat d’aquests danys en relació als ens locals.
L’objecte és tenir un instrument de denúncia, com a eina al servei de la informació i la memòria col·lectiva. 
Tot seguit us detallem alguns exemples locals de l’impacte de la mesura, però de ben segur que les afectacions van molt més enllà. Algunes d’aquestes conseqüències són:

  

La Sentiu de Sió

Paralització d’una subvenció
Paralitzada una subvenció atorgada provisionalment en relació a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 (Resolució EXI/1700/2017, de 12 de juliol, publicada al DOGC del 18.07.2017).

  • La Resolució provisional (signada en data 16.10.2017) atorgava a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió un ajut de 3.314,60 (pressupost de 4.143,25) per al manteniment dels espais de memòria de la Guerra Civil. Posteriorment es va publicar una resolució signada el 03.11.2017 per la qual s’ampliava el termini màxim per resoldre i notificar les subvencions fins el 31.12.2017.

A dia d’avui no hem tingut cap més comunicació
 


Fontanals de Cerdanya

Requeriment de normativa en castellà

  • Comunica i fa evident el requeriment de normativa en castellà per a les consultes dirigides a serveis de l’administració de l’Estat.

Els ajuts de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de l’any 2017 s’han endarrerit i el cobrament dels mateixos també. Les ADF depenen totalment dels ajuts i fan una tasca importantíssima en matèria de prevenció i extinció d’incendis.


Alt Pirineu
Es notifica als ajuntaments des de l'IDAPA que no podran resoldre dins de termini les sol·licituds d'ajuts presentades per la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu (TES/2038/2017).
 


Martorell

Paralització signatura de convenis

Té paralitzada la signatura de convenis referents a l’Hospital de Martorell, el nou edifici dels jutjats i la residència de l’Arc de Sant Martí o la Secció Institut, a més de dos plans urbanístics


Contractació de brigades
  • Afecta la contractació de brigades als Parcs de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i Freser, als convenis amb l’ICO i amb la Xarxa de Custòdia del Territori.

 


Suspensió de subvencions a ens locals

Amb la Instrucció 03/2017 sobre els afectes de l’aplicació de l’Ordre HFP/886/2017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al 2017. Aquesta ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública bloqueja el pressupost de la Generalitat, per la qual cosa algunes convocatòries de subvencions a ens locals per a l’anualitat 2017 ha estat suspesa: subvencions de l’Institut Català de les Dones (ICD) per als ens locals; esports; cultura; algunes de joventut, medi ambient, ...


Pobresa energètica
Pel que fa referència a pobresa energètica/bo social i en concret en l’aplicació del Real Decrert 897/2017, de 6 d’octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, en el seu article 21.3 “ Las Comunidades Autónomas designarán un organismo encargado de recibir las notificaciones previstas en este real decreto”. Amb l’aplicació de l’article 155 no es pot constituir el Consell gestor que marca el Reial Decret 987/2017 de 6 de octubre.
 


Convenis amb l’ICO i amb la Xarxa de Custòdia del Territori

Afecta la contractació de brigades als Parcs de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i Freser, als convenis amb l’ICO i amb la Xarxa de Custòdia del Territori.

Té paralitzada la signatura de convenis referents a l’Hospital de Martorell, el nou edifici dels jutjats i la residència de l’Arc de Sant Martí o la Secció Institut, a més de dos plans urbanístics