IniciFormació › ACTIC nivell mig. Consell Comarcal del Bergu...

ACTIC nivell mig. Consell Comarcal del Berguedà.

Data curs
25 gener de 2022 a 24 febrer de 2022

Formació només per a treballadors del Consell Comarcal del Berguedà.

Objectius

Facilitar als participants els coneixements i el suport necessaris per a preparar els continguts que s’inclouen en el nivell mig del certificat ACTIC per tal que els aspirants puguin afrontar amb garanties la prova d’acreditació ACTIC.

Continguts

• Què és i com funciona l’ACTIC i la prova de qualificació per obtenir-lo.

• Preparació de competències que avalua l’ACTIC.

 • Cultura, participació i civisme digital

•  Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu

• Navegació i comunicació en el món digital

• Tractament de la informació escrita

• Tractament de la informació gràfica, sonora i imatge en moviment

• Tractament de la informació numèrica

• Tractament de dades

• Presentació de continguts

• Simulació de prova de competències.

• Inscripció de l’aspirant a la prova ACTIC

 

La metodologia serà teòrica-pràctica, donant un pes important a la posada en pràctica dels conceptes teòrics que desenvolupa l’ACTIC

INSCRIPCIÓ