IniciFormació › De l'atenció centrada en la persona al...

De l'atenció centrada en la persona al Self-directed suport. Edició Vegueria Penedès. 1a part

Data curs
26 novembre de 2021 a 10 desembre de 2021

Inscripcions abans del 18 de novembre

EDICIÓ PER A ABSS DE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS (CONSELL COMARCAL ALT PENEDÈS, CONSELL COMARCAL BAIX PENEDÈS, cONSELL COMARCAL ANOIA, EL VENDRELL, SANT PERE DE RIBES I SITGES)

Objectius

Noves tendències en intervenció als Serveis Socials bàsics. Programa de formació-acció per als equips de Serveis socials municipals i comarcals, en format virtual. Es vol generar coneixement, habilitats, actituds i motivació en els equips professionals de Serveis Socials del municipals i comarcals per implementar en l’atenció primària la visió, l’enfocament i la metodologia de treball de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed Suport. 

Desenvolupar en aquests/es professionals un lideratge inspirador, transformador i efectiu en relació als seus equips a fi que, per mitjà de la col·laboració i la co-creació, desenvolupin i implementin un model propi d’atenció per als Serveis Socials bàsics del municipi o comarca basat en les noves tendències internacionals en aquest àmbit. Elaborar de manera dialogada i participada una pauta clara per a la implementació de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed Suport en els Serveis Socials Bàsics locals.

Programa

Taller 1: (26 de novembre de 9h a 11h): “Marc teòric de l’Atenció Centrada en la Persona i del Self directed Suport.”

Formadora: Núria Fustier. Doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona (Cercles de Comparació Municipal); i membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya

 

Taller 2: (26 de novembre d'11.30h a 13h30): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb discapacitat.”

Formador: Josep Maria Solé. Advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT Fundació Tutelar Girona. Patró i president del Consell Social de la Fundació Institut Guttman. Vice-president de la Fundació DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

 

Taller 3: (10 de desembre de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb persones amb problemes de salut mental i/o addiccions.”

Formador: Josep Maria Solé. Advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT Fundació Tutelar Girona. Patró i president del Consell Social de la Fundació Institut Guttman. Vice-president de la Fundació DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

 

Taller 4: (10 de desembre d'11.30h a 13.30h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones grans.”

Formadora: Glòria Navarro. Treballadora social de l’Ajuntament de Barcelona des de 2003. Ha estat treballadora social d’atenció primària, responsable d’equipaments d’atenció a gent gran, i actualment és responsable de serveis d’atenció d’urgències a la gent gran i programes de suport a cuidadors.

Dades d'interès

Dates: 26 de novembre i 10 de desembre

Hora: de 9 a 13.30 h.

Promotors de la Formació: ACM i Fundació iSocial