IniciFormació › De l'atenció centrada en la persona al...

De l'atenció centrada en la persona al Self-directed suport. Edició Vegueria Terres de l´Ebre.

Objectius

Noves tendències en intervenció als Serveis Socials bàsics. Programa de formació-acció per als equips de Serveis socials municipals i comarcals, en format virtual. Es vol generar coneixement, habilitats, actituds i motivació en els equips professionals de Serveis Socials del municipals i comarcals per implementar en l’atenció primària la visió, l’enfocament i la metodologia de treball de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed Suport. 

Desenvolupar en aquests/es professionals un lideratge inspirador, transformador i efectiu en relació als seus equips a fi que, per mitjà de la col·laboració i la co-creació, desenvolupin i implementin un model propi d’atenció per als Serveis Socials bàsics del municipi o comarca basat en les noves tendències internacionals en aquest àmbit. Elaborar de manera dialogada i participada una pauta clara per a la implementació de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed Suport en els Serveis Socials Bàsics locals.

Programa

El programa en el seu conjunt busca aconseguir una repercussió aplicada, amb un anar i venir continu de la teoria a la pràctica i la reflexió sobre aquesta, amb la finalitat d’elaborar de manera participada i dialogada, per mitjà del taller conjunt final i de la tutorització individual, una pauta clara per a la implementació en el municipi/comarca d’un model d’intervenció en l’atenció primària de Serveis Socials basat en l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i el Self-directed Suport. A l’inici del curs es farà una sessió de presentació, en la qual es recolliran les expectatives dels/les participants; de cada sessió es demanarà resposta a una enquesta d’avaluació; i al final de les sessions es realitzarà una avaluació del curs de forma grupal amb tots/es els/les professionals participants. 

Dades d´interès

Dates: 4 i 18 de febrer i 4 i 18 de març

Horari: de 9 a 13.30h
 
Promotors de la Formació: ACM i Fundació iSocial
INSCRIPCIÓ