IniciFormació › Curs 'Eines pràctiques per a l'ex...

Curs 'Eines pràctiques per a l'execució i seguiment del contracte' (formació no presencial)

Data curs
08 octubre de 2021 a 05 novembre de 2021

Inscripcions abans del 5 d'octubre

En el marc del pla de formació AFEDAP 2021, i vist que la tornada a la "normalitat" després de la pandèmia per COVID es va allargant, oferim aquesta sessió formativa per a tots els treballadors dels ens locals, tècnics o electes, a fi que puguin millorar el seu benestar global mentre teletreballen, ja siguin diàriament o només uns dies a la setmana.

Objectius

- Aprofundir en els diferents supòsits i problemàtiques que hi ha en fase d’execució del contracte. Entre altres s’abordaran durant el curs:

 • L'anticipació als problemes que poden sorgir durant l'execució dels contractes
 • La ultractivitat dels contractes finalitzats
 • La distinció entre el responsable del contracte i la unitat de seguiment.
 • La imposició de penalitats al contractista per eventuals incompliments del contracte
 • Les modificacions dels contractes i els serveis o obres addicionals
 • La suspensió dels contractes
 • El control de la subcontractació
 • La resolució anticipada dels contractes
 • Les recepcions dels contractes

 

- Debatre i reflexionar sobre quines són les millors pràctiques per al seguiment dels contractes i la necessària planificació d'aquests, per evitar la ultractivitat dels contractes, per millorar la racionalització i per impulsar les polítiques públiques de l'ens local.

 

- Posar a la pràctica els coneixements teòrics i pràctics exposats pels docents, en cada una de les matèries tractades durant el curs.

Programa i dates

Dia 1 (8 d'octubre d'11 a 14 h.): “Qüestions prèvies a tenir en compte en l´elaboració dels plecs i la ultra activitat dels contractes”

Formador:

 • Sr. Jofre Clofent, cap de la unitat de contractació de l’Ajuntament de Badalona.

 

Dia 2 (18 d'octubre de 9.30 a 12.30 h.): 'Compliment i seguiment del contracte'

Formadora:

 • Sra. Maria Llum Bruno i García, secretària del Consell Comarcal del Bages. Advocada administrativista i assessora jurídica.

 

Dia 3 (21 d'octubre de 9.30 a 12.30 h.): “Modificacions del contracte”

Formador:

 • Sr. Joan Anton Font, secretari Ajuntament de Tarragona

 

Dia 4  (3 de novembre de 9.30 a 12.30 h.): “Suspensió i extinció del contracte. Cessió i subcontractació”

Formadora:

 • Sra. Sònia Garcia Planella, advocada dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Palafrugell

 

Dia 5 (5 de novembre de 9.30 a 12.30 h.): Taula rodona “Bones pràctiques, exemples i eines pel seguiment pràctic dels contractes”

Formadors:

 • Sr. Jordi Voltas, cap de contractació de l´Ajuntament de Reus
 • Sra. Carme Sayós, jurídica del Consell Comarcal del Vallès Oriental
 • altres a determinar
Dades d'interès

Dates: 8, 18 i 21 d'octubre i 3 i 5 de novembre

Obtenció Certificats: El certificat d'assitsència s'obtindrà a partir del 80% d'assistència. El d'assoliment si es realitzen correctament les proves que es faran cada dia en finalitzar la sessió, excepte el dia de la Taula rodona que no n'hi haurà.