IniciFormació › Els ens locals i el dret a l'habitatge ...

Els ens locals i el dret a l'habitatge en l'escenari post Covid-19 (Formació no presencial)

Data curs
27 maig de 2020

Inscripcions abans del 24 de maig (repetició del curs de l'11 de maig)

Davant la nova situació generada per la crisi sanitària, hem estructurat un seguit de propostes formatives no presencials dins del programa del Pla Agrupat AFEDAP 2020. La iniciativa sorgeix del treball entre les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, que juntament amb l'ACM, preveuen seguir amb la formació i especialització dels treballadors de les administracions locals.

Aquest nou context ha obligat ja a afrontar una de les línies estratègiques que l'ACM ja s'havia plantejat durant aquest mandat 2019-2023. Acostar la formació contínua al territori potenciant les eines telemàtiques i no presencials. Som conscients que formar-se ha de ser un valor afegit dels servidors públics i volem posar les màximes facilitats possibles.

Així, presentem un programa formatiu integrat per una sèrie de sessions intensives, de curta durada, i molt especialitzades perquè siguin més fàcilment cursades.

Objectius

Covid-19. Una nova causa de vulnerabilitat generadora de situacions d’exclusió residencial. Com gestionar les noves situacions de vulnerabilitat residencial. El Decret-llei 17/2019. Eines per l'exclusió residencial. La clarificació de les competències municipals en les polítiques públiques d'habitatge. Altres instruments per facilitar habitatge des de l'àmbit municipal.

Continguts

1. Covid-19. Una nova causa de vulnerabilitat generadora de situacions d’exclusió residencial

- Les mesures de suport del RD-llei 8/2020 i 11/2020.

- Els nous programes al Plan Vivienda. Ordre TMA/336/2020.

- Gestionar les noves situacions de vulnerabilitat residencial.

 

2. El Decret-llei 17/2019. Eines per l'exclusió residencial

- La clarificació de les competències municipals en les polítiques públiques d'habitatge.

- Principals instruments per atendre la vulnerabilitat.

 

3. Altres instruments per facilitar habitatge des de l'àmbit municipal

- Mobilitzar els habitatges buits.

- Ampliar el parc públic.

- Les polítiques d'habitatge de lloguer.

Dades d'interès

Data: 27 de maig (repetició del curs de l'11 de maig)

Horari: 12h a  14h

Places limitades

Formador: Carles Sala i Roca, doctor en dret per la UAB i ex-secretari general d´Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Promotor: ACM