IniciFormació › Nous paradigmes en matèria d'habitatge...

Nous paradigmes en matèria d'habitatge: El Decret 17/2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

Data curs
02 març de 2020
DATA: 2 DE MARÇ DE 202
 

El Decret Llei 17/2019 és el resultat d'un treball concertat entre el Govern de la Generalitat i els agents socials, institucionals i polítics. 

 

El Decret es desplega en tres grans àmbits.

 

1.- Lluita contra l'exclusió residencial i l'atenció als casos d'emergència, reforça i amplia l'abast del lloguer social obligatori que han d'oferir els grans propietaris a les famílies vulnerables que puguin perdre l'habitatge.

 

2.- Cal activar mesures urbanístiques si es vol ampliar el parc d'habitatge de lloguer social, implulsant així les promocions d'habitatge protegit en sòls públics avui en desús o cessions de sòl fruit de desenvolupaments resdiencials privats.

 

3.- Increment del parc del mercat del lloguer social i que ampliï la seva oferta i així empenyi el mercat lliure a la baixa. D'aquesta manera també s'ajusten més els preus a la realitat de la demanda. Aquest Decret, preveu mesures que converteixin l'Index de Referència de Preus del Lloguer en un element que va més enllà de la funció informativa per a ser  clau en el moment en què es determini la renda mensual.

 

 

Programa

Programa

9.00-9.30 h. Acreditacions

9.30-10.00 h. Benvinguda

  • Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM
  • Sr. Agustí Serra Monté, secretari d’Agenda Urbana i Territori, Departament de Territori i Sostenibilitat

 

10.00-10.30 h. 'La imbricació entre polítiques d’urbanisme i d’habitatge'

  • Sr. Agustí Serra Monté, secretari d’Agenda Urbana i Territori, Departament de Territori i Sostenibilitat
  • Sr. Albert Civit Fons, director de l’Incasòl

 

10.30-11.00 h. 'L’atenció a les persones en situació d’emergència habitacional'

  • Sra. Judith Gifreu Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

11.00-11.30 h. Pausa

11.30-12.00 h. 'La nova configuració de l’habitatge amb protecció pública'

  • Sr. Jaume Fornt Paradell, director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

12.00-13.30 h. Taula rodona: 'Valoració de les mesures previstes en el Decret Llei 17/2020'

  • Sr. Gonçal Marquès Sagnier, director de Projectes d’Incasòl
  • Sra. Lucia Delgado Ramisa, portaveu de la PAH-Barcelona
  • Sra. Lídia Guillén Simón, presidenta de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya
  • Sr. Josep Donés Barcons, secretari general tècnic, APCE Catalunya

Moderadora: Sra. Carme Trilla Ballart, Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

 

13.30 h. Cloenda

Altres informacions

Dia: Dilluns 2 de març del 2020

Hora: de 9:30 h a 13:30 h

Lloc: CCCB C/ Montalegre, 7  Aula 1, planta 1 Barcelona

INSCRIPCIÓ