IniciFormació › Seminari de gestió de personal al servei de...

Seminari de gestió de personal al servei de les entitats locals, II edició

Presentació i objectius

El curs 2009-2010 l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín  van organitzar la I edició del Diploma de postgrau en gestió de personal al  servei de les entitats locals (30 crèdits ECTS) com a títol universitari propi de la Universitat  Rovira i Virgili (URV) homologat als efectes del personal  al servei de l’administració pública, en virtut del  Decret 167/2010, de 9 de novembre, mitjançant la  Resolució del 18 de juliol de 2011 de la Direcció  de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya  (EAPC). Aquest programa, per primer cop, va voler donar resposta a la formació del personal del món local amb  tasques i funcions de direcció, comandament i gestió  dels recursos humans, en el marc de la Llei 7/2007, de 12  d’abril, de l’Estatut  bàsic de l’empleat públic (EBEP).     

 

L’èxit de les sis edicions realitzades ens porta a oferir un seminari d’actualització de durada anual en què, a través de diverses sessions especialitzades, s’analitzaran de forma pluridisciplinar totes aquelles matèries que puguin tenir interès en l’àmbit de la gestió del personal dels ens locals, ja es tracti de noves qüestions que són conseqüència de l’aplicació d’un marc normatiu que es troba en canvi continu com de qüestions recurrents sorgides de la pràctica quotidiana de les administracions públiques, i que generen un debat permanent entre els operadors d’aquest àmbit. En aquest sentit, aquest seminari està específicament orientat al personal al servei de les de les entitats públiques locals i, en particular, als qui exerceixen de tècnics i responsables de l’àrea de gestió de recursos humans.

 

En definitiva, amb aquest nou programa formatiu, l’ACM vol fomentar la millora en la  gestió i el funcionament dels ens locals, i per tant, el benestar dels ciutadans i ciutadanes al servi dels quals es troben les administracions públiques.     

 

2. OBJECTIUS

 

  • Conèixer les novetats normatives que afecten l’àmbit de la gestió del personal al servei dels ens locals.
  • Analitzar l’entorn jurídic de les diverses administracions  locals i llur sector públic en l’àmbit de la gestió de personal posterior a la crisi.
  • Analitzar les millors pràctiques per a una gestió pública dels recursos humans en perspectiva gerencial
Programa

Sessió 1a.- La necessitat de contractació de personal als ens locals

Dijous, 27 de juny de 2019

 

9.30-10.30 h. Ponència inaugural.- Incorporació de personal als ens locals després de la crisi.

Sra. Eva Comellas i Batet, coordinadora de relacions laborals i recursos humans, Àrea Metropolitana de Barcelona

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.00 h.  Ponència I.- Tipologia del personal dels ens locals: interí, temporal, eventual i ¡ directiu professional. Context actual

Sr. Àlex Grau i Orts, cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

12.00-13.00 h.  Ponència II.- Acord comú de condicions per als empleats públics de municipis de menys de 20.000 habitants

Sr. Albert Guilera i Planas, cap dels serveis jurídics, ACM

 

13.00-14.30 h.  Taula rodona.- Contractació del personal al servei de l’administració local

2 ponents anteriors

Sra. Pilar Perancho Medina, cap de recursos humans, Ajuntament de Castelldefels

Moderadora: Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular emèrita de dret del treball i de la seguretat social, URV

Sessió 2a.- Les relacions col·lectives del personal dels ens locals

Dijous, 26 de setembre de 2019

 

9.30-10.30 h. Ponència I.- Negociació col·lectiva del personal dels ens locals

Sra. Susana de la Fuente Prada, tècnica assessora en dret, Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic, Diputació de Barcelona

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.00 h.  Ponència II.- Representació sindical i representació unitària dels empleats públics

Sra. Elena Garayalde Martín, cap de recursos humans, Gestió i Prestació de Serveis de Salut i professora associada de dret del treball i de la seguretat social, URV

 

12.00-13.00 h.  Ponència III.- Procediments de solució de la vaga i els conflictes col·lectius

Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular emèrita de dret del treball i de la seguretat social, URV

13.00-14.30 h.  Taula rodona.- La negociació col·lectiva local

3 ponents anteriors

Moderadora: Sra. Maria Fontcalda Solé i Altadill, responsable de desenvolupament de recursos humans, Diputació de Tarragona

 

Sessió 3a.- El règim jurídic del personal laboral dels ens locals

Dijous, 31 d’octubre de 2019

9.30-10.30 h. Ponència II.- Accés del personal laboral dels ens locals

Dra. Inés Gil i Casión, cap de servei de recursos humans, organització i qualitat, Ajuntament de Salou i professora associada de dret administratiu, URV

10.30-11.00 h.  Pausa

11.00-12.00 h.  Ponència II.- Avaluació de l’acompliment, retribució variable i carrera professional dels empleats públics

Sr. Àlex Grau i Orts, cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

 

12.00-13.00 h.  Ponència III.- Ordenació del temps de treball. Règim de permisos i llicències

Sra. Cristina Rodríguez Tocino, cap de secció de relacions laborals, Diputació de Tarragona

 

13.00-14.30 h.  Taula rodona.- Funcionarització o labolarització als ens locals?

3 ponents anteriors

Moderadora: Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular emèrita de dret del treball i de la seguretat social, URV

 

Sessió 4a.- El règim jurídic del personal de la policia local

Dijous, 28 de novembre de 2019

9.30-10.30 h. Ponència I.- Accés, promoció i carrera de la policia local

Sra. Maria de las Mercedes Arranz de Gracia, assessora jurídica en organització i recursos humans, Diputació de Barcelona i professora associada de dret administratiu, UB

10.30-11.00 h.  Pausa

11.00-12.00 h.  Ponència II.- Deontologia policial

Dr. Tomás Gil i Márquez, assessor en matèria de seguretat, Ajuntament de Sant Adrià de Besós i professor associat de dret constitucional, UAB

12.00-13.30 h.  Taula rodona.- Carrera i policia local

2 darrers docents

Dr. José Miquel Abdelkader García, cap, Policia Local de Cerdanyola del Vallès i professor associat de dret administratiu, URV

Moderador: Dr. Joan Miguel Capell i Manzanares, cap, Gabinet de Seguretat Corporativa, Diputació de Barcelona i professor associat de dret penal, UB

13.30-14.30 h.  Ponència de cloenda .- Els perfils professionals del futur als ens locals

Sra. Lola Miró i Folgado, directora, Serveis de Recursos Humans, Diputació de Barcelona

Altres informacions

Lloc de realització: Aula de l'ACM, C/ València 231, 5a planta Barcelona

Horari: de 9:30 h a 14:30 h

Destinataris: personal de la administració local de l'Àrea de Recursos Humans