IniciFormació › Seminari tècniques de distància emocional ...

Seminari tècniques de distància emocional - Tarragona II Edició

Presentació

Les emocions proporcionen “el pont entre els processos racionals i els no racionals “A. Damasio. Sense emocions no existiria la raó. descobriments a neurofisiologia de Ledoux (1994), A. Damasio (1994) i Jaak Panksepp (1998) constaten així l'indubtable protagonisme d’aquestes en la presa de decisions, solució de problemes, cooperació i aprenentatge, etc. Per tant, ignorar les emocions-desatenderlas no és una bona estratègia per extreure partit a les diverses capacitats personals ni a la experiència emocional.

Després, què fer i com actuar amb les emocions, no només per al equilibri personal, sinó per traçar estratègies d’acció més idònies? En el desenvolupament de les habilitats socio-emocionals està la resposta, ja que faciliten el maneig de les emocions pròpies i alienes. Per tant, gràcies a les habilitats socio-emocionals resulta més fàcil extreure el coneixement de les emocions, conjuntar-a pensaments en funció del context, acreixent així l’adaptació sobre la realitat. És a dir, s’afronta la realitat sabent gestionar la part invisible d’aquesta, producte de l’augment de l’efectivitat en Intel·ligència Emocional (IE).

Aquesta formació sobre Tècniques de Distància Emocional (TDE) se centra i, reverteix millores en les competències personals (consciència d’un mateix i l’autogestió de comportaments) i socials (habilitats que milloren la comprensió dels estats emocionals dels altres, comportaments i motivacions) per respondre eficaçment a les relacions interpersonals. El desenvolupament de les competències personals afavoreixen una millor valoració del “si mateix”, transcendint per efecte d’una autoestima robusta; fomenten la motivació intrínseca, la persona s ‘auto observa amb validesa per dur a terme els seus objectius i incrementen l’autoeficàcia emocional (capacitat de sentir-se com es desitja), i no deixar-se arrossegar per dictats emocionals pertorbadors o descoratjadors.

D’altra banda, les competències socials reforcen les relacions amb els altres a través de: l’empatia, respecte, comunicació efectiva, cooperació, assertivitat, gestionar situacions emocionals, treball en equip, etc. millorant el tracte amb els altres. L’objectiu és aconseguir que les emocions no desbordin al professional, que aquest utilitzi els seus recursos cognitius i emocionals de manera més òptima, sobretot aquells que tenen tracte regular amb el públic, a través de tècniques concretes. És a dir, prosperar en el talent d’integrar les emocions als pensaments, regular les emocions per minimitzar el seu possible impacte i mimar el propi benestar.

Objectius


Aprendre a identificar, utilitzar, entendre i gestionar les emocions bàsiques pròpies i alienes.
Reconèixer en un mateix i en altres els estats emocionals.
Desenvolupar, practicar i aprehendre les 4 capacitats del Model d’Habilitats d’Intel·ligència Emocional, tant en el seu conjunt com per separat.
Explorar l’autoconeixement personal i emocional per identificar tendències personals.
Identificar creences personals que conviuen i afecten la percepció subjectiva.
Conscienciar sobre la interdependència emoció-pensament, a fi de fer servir les emocions més adequades en funció del moment.
Treballar tècniques d’auto-regulació emocional, per ser més eficaços emocionalment i auto-induir emocions agradables, i per tant, millorar el Benestar personal.
Treballar tècniques de tracte amb el públic per millorar l’atenció i minimitzar el esgotament emocional.

Contingut
  • Desenvolupament del Model d’habilitats d’Intel·ligència Emocional de Salovey i Mayer.
  • Ús del mesurador de l’estat emocional per treballar la consciència i autoeficàcia emocional.
  • Aprendre tècniques per a l’auto-regulació emocional i millorar el benestar personal.
  • Acte-coneixement sobre tendències de pensaments i creences pròpies, i així saber com condicionen el propi comportament i l’experiència emocional.
  • Conèixer la utilitat i funcionalitat de les emocions, és a dir, saber quan usar-les en funció de l’activitat que es realitzi.
  • Tècniques que faciliten el tracte al públic: rapport, comunicació no-verbal, etc.
  • Activació dels Captadors Emocions Positius en el client.
Dates i Horaris

Dates: 6,13, 20 I 27 de maig de 2019

Horari: de 10:00 a 14:00 hores

Lloc:    Aules de formació de la Vall de l'arrabassada 

            Diputació de Tarragona

           Carrer Carles Riba, 6

          43007 Tarragona