IniciFormació › Webinar sobre contractació pública (Formac...

Webinar sobre contractació pública (Formació no presencial)

Data curs
22 juliol de 2020

Com cada any, l’ACM tenia programades a la primavera de 2020 les Jornades territorials de contractació pública destinades a tècnics dels ens locals de Catalunya. Davant la crisi sanitària generada per la COVID-19 es van haver de suspendre totes les sessions.
A banda de la vessant formativa, un dels objectius d’aquestes jornades anuals que es celebraven a arreu del territori era facilitar el contacte i treball en comú de tots aquells que comparteixen les funcions específiques, encara que diverses, en la gestió dels contractes. En aquest sentit, les jornades presencials es posposen a la primavera del 2021 ja que la interacció, coordinació i cooperació entre les àrees tècniques de contractació es fa difícil sinó és de manera presencial. Davant la nova situació generada per la crisi sanitària, s’ha considerat oportú organitzar una sessió formativa no presencial, de caràcter eminentment pràctic sobre les afectacions de la COVID-19 en la contractació pública local, comptant amb la participació de tècnics locals per tal que puguin explicar i traslladar de primera mà com han afrontat la situació d’emergència i com estan afrontant els efectes derivats de la COVID-19 en l’àmbit de la contractació pública.

DESTINATARIS

Adreçat a tècnics locals, els que tinguin encomanades les funcions l’assessorament jurídic, preparació, tramitació i gestió dels contractes dels ens locals. També els àmbits de secretaria intervenció, gerència així com també els electes vinculats o relacionats en les àrees econòmiques i de contractació.

PROGRAMA

Benvinguda

La Central de contractació de l’ACM, una eina útil en temps de COVID-19

Taula rodona en matèria de contractació: “Com afrontar la contractació pública en temps de COVID-19. Una visió pràctica des del món local”

  • Jofre Clofent, cap de la unitat de contractació de l’Ajuntament de Premià de Mar
  • Llum Bruno, Secretària del Consell Comarcal del Bages
  • Joan Bosch, Cap de contractació del Consorci Localret

       Moderadora: Jordina Moltó, responsable d’estudis i contractació de l’ACM
 

Temes a tractar:

  •  Quins han estat els aspectes més destacables en la contractació pública durant l’estat d’alarma? Suspensió dels terminis pel RD 463/2020, suspensió dels contractes i les mesures derivades dels RDL i Decrets Llei dictats i contractació d’emergència.
  • Efectes de l’aixecament de la suspensió de contractes (indemnització als contractistes i altres aspectes):

                   a) Règim contractes successius
                   b) Règim concessions de serveis
                   c) Règim contractes d’obres
                   d) Especificitats contractes artístics (concerts i altres)

  • Especialitat autoritzacions demanials
  • Altres qüestions sobre com s’hauran d’adaptar els serveis a la nova normalitat, on està la frontera entre responsa¬ble del contracte i modificació
Dades d'interès

Data: Dimecres, 22 de juliol de 2020

Horari: De 10.00 h a 12.30 h

Places limitades