IniciFormació › Curs virtual de Capacitació professional en...

Curs virtual de Capacitació professional en Ciberseguretat (autoformació obert 1 any)

Data curs
26 febrer de 2021 a 26 febrer de 2022
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

Internet és un dels prodigis tecnològics d’informació més significatiu de tots els temps, modificador de l’economia, els hàbits de la gent, les relacions socials, la política, etc. En el moment que es produeix una major subjecció a les tecnologies d’informació en tots els àmbits de la vida, es torna imprescindible comprendre les possibilitats de la seguretat informàtica.

Amb el boom dels dispositius mòbils i les xarxes socials, ha augmentat també la sensació de vulnerabilitat digital. Fins i tot és probable que la COVID-19 tingui un efecte transformador en els treballs remots i hem d’estar preparats pels canvis continus  que ataquen la nostra privacitat i les nostres rutines professionals. Per sobreviure en un futur d’incertesa hem de començar a treballar des del present.

Protegir la informació és un repte cada cop més difícil i en aquest curs es treballa l’adquisició de les competències, habilitats i coneixements en ciberseguretat necessaris per protegir les nostres dades.

OBJECTIUS

El curs et dotarà d'eines pràctiques en ciberseguretat i et proporcionarà les competències necessàries per garantir l'ús de les noves tecnologies de manera eficient i segura.

CONTINGUTS


1. Presentació
2. Introducció
3. La importància de la protecció de les dades personals
4. Víes d’infecció i accés
5. Navegació per internet i els seus riscos
6. Perills del correu electrònic i com evitar-los
7. Serveis al núvol
8. Seguretat corporativa
9. Anàlisi de vulnerabilitats
10. Aspectes normatius
11. Aspectes clau dels rols professionals en ciberseguretat
12. Conceptes de seguretat empresarial
13. Compliance
14. Intel·ligència i casos reals d’empreses
15. Bons costums
16. Examen final

DESTINATARIS

Persones interessades i preocupades en la ciberseguretat i en com millorar la protecció de les dades. Electes, personal directiu, tècnics  i personal administratiu de l’administració local.

DATES, HORARIS

Horari: Lliure. Autoformació.
Duració: 20h

 

INSCRIPCIONS

Podeu tramitar les inscripcions en el següent enllaç:

https://light-eyes.com/formulari-inscripcio-curs/

 

ORGANITZACIÓ

Elaborat des de l’ACM en col·laboració amb LightEyes.