IniciFormació › Diploma de postgrau en gestió gerencial loc...

Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva Tarragona

Data curs
15 octubre de 2019 a 18 juny de 2020

 

 
CURS D'OCTUBRE DEL 2019 A  JUNY DEL 2020
Programa

Pendent de confirmarció 

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

DESTINATARIS:

  • Directius i gerents locals
  • Tècnics
  • Habilitats de l'administració local

REQUISITS I CRITERIS ADMISIÓ:

Nombre de places: 30

Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

LLOC DE REALITZACIÓ:

Diputació de Tarragona

Pg. de Sant Antoni, 100

Tarragona

PREU MATRÍCULA:  

800'- euros 

HORARIS: 

Del 15 d'octubre del 2019 al 18 de juny del 2020

Horari: dimarts i dijous de 16:00 h a 20:00 h