IniciFormació › Diplomatura de postgrau en gestió de person...

Diplomatura de postgrau en gestió de personal al servei dels ens locals VI edició semipresencial

Data curs
30 novembre de 2020 a 14 juny de 2021

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

INICI DEL CURS DESEMBRE DE 2020: 30 de novembre

Contingut

Analitzar l’entorn i els diferents procediments jurídics de les administracions locals públiques.

Conèixer els seus ens instrumentals derivats de l’aplicació de l’EBEP i del sistema normatiu jurídic que regula els recursos humans i la seva gestió.

Oferir coneixements econòmics, jurídics i de gestió pública del personal per millorar el funcionament i l’organització de l’administració pública local.

Destinataris

Personal tècnic i administratiu que treballi a les àrees de recursos humans, règim intern o similar, o que intervingui en processos de millorar interna, selecció o gestió de personal dels ens locals. 

Directius i responsables de personal dels ens locals.

Requisits i criteris d'admissió

Places limitades

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Informació general

Modalitat: Semipresencial

Lloc de realització: Aula virtual i aula de Formació de l'ACM - C/ València, 231 5a planta Barcelona

Preu de la matrícula: 800,00 €

Informació: Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 496 16 16 o adreçar-vos als correus electrònics formacio@acm.cat; formacio2@acm.cat