IniciFormació › Mesures tributàries de reacció al Covid-19...

Mesures tributàries de reacció al Covid-19 amb incidència sobre les Hisendes Locals (Formació no presencial)

Data curs
09 juny de 2020

Inscripcions abans del 5 de juny

 

Davant la nova situació generada per la crisi sanitària, hem estructurat un seguit de propostes formatives no presencials dins del programa del Pla Agrupat AFEDAP 2020. La iniciativa sorgeix del treball entre les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, que juntament amb l'ACM, preveuen seguir amb la formació i especialització dels treballadors de les administracions locals.

Aquest nou context ha obligat ja a afrontar una de les línies estratègiques que l'ACM ja s'havia plantejat durant aquest mandat 2019-2023. Acostar la formació contínua al territori potenciant les eines telemàtiques i no presencials. Som conscients que formar-se ha de ser un valor afegit dels servidors públics i volem posar les màximes facilitats possibles.

Així, presentem un programa formatiu integrat per una sèrie de sessions intensives, de curta durada, i molt especialitzades perquè siguin més fàcilment cursades.

Objectius

Parlarem sobre la suspensió de procediments administratius, operada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma i de la suspensió de procediments tributaris establerta pel Reial Decret-llei 8/2020, de 18 de març, amb la sobrevinguda extensió de la normativa estatal a l’àmbit local, explicitada a l’article 53 i a la disposició transitòria cinquena del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març. I l ’aixecament de les suspensions procedimentals acordada pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. Fent especial referència al cessament de l’activitat a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i la meritació de taxes i preus públics durant la crisi del Covid-19.

Dades d'interès

Data: 9 de juny  

Durada: 2 hores

Horari: De 12.00 h a 14.00 h

Places limitades

Formador: Manel Planàs, advocat expert en procediment tributari i soci d’ETL GLOBAL ADDIENS, S.L

Promotor de l’acció: ACM