IniciFormació › Taller sobre la redacció i confecció de pl...

Taller sobre la redacció i confecció de plecs per a juristes i tècnics

Data curs
20 febrer de 2020
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Un dels aspectes que es va detectar a la sessió de conclusions de les Jornades de Contractació Pública de l’ACM realitzades el 2019 va ser la necessitat expressada per molts dels participants de realitzar formacions pràctiques, tipus taller, en matèria de contractació pública. Per aquest motiu, l’ACM ha decidit abordar aquesta petició i preparar unes sessions de formació pràctiques englobades en l’àmbit de la redacció i confecció dels plecs tècnics i els administratius per a juristes i tècnics.

La importància d’una contractació pública estratègica, necessària i idònia, posiciona als departaments tècnics de les entitats locals com a elements cabdals pel seu assoliment. En aquests, hi resideix el coneixement per abordar la preparació dels contractes, però la complexitat normativa i procedimental d’aquesta matèria genera un marc d’actuació dificultós.

Així mateix, en ocasions la casuística i la pràctica en aquesta matèria posen de relleu que la normativa existent resulta insuficient pel plantejament i solució de certs aspectes. Per aquest motiu, el coneixement de la nombrosa jurisprudència i doctrina esdevé vital per assegurar l'ús de bones pràctiques en matèria de contractació.

En definitiva, el personal tècnic i jurídic responsable de les àrees de contractació de les entitats locals ha de fomentar la convergència dels seus coneixements per tal de garantir l’assoliment de les necessitats a satisfer.

A través d’aquesta formació es pretén potenciar l’entesa i el treball cooperatiu d’aquest personal, centrant el focus d’atenció a les qüestions tècniques i jurídiques estructurals per a la bona preparació d’una licitació, concentrant-se en la confecció i redacció dels plecs.

PROGRAMA: ESTRUCTURA I CONTINGUTS

DIA 1: dijous 20 de febrer de 2020

De 9 a 14.30 hores

•  Introducció al taller i a la compra pública com a eina estratègica.

•  Definició de la necessitat de l’ens local per part dels tècnics. Aquests elaboraran el document necessari per a iniciar la licitació, mitjançant una plantilla desenvolupada i treballada a classe i que serà el que es facilitarà als juristes per iniciar el procediment. El contingut serà similar al que es defineix en l’apartat de la memòria del 116.4 de la LCSP i les consultes preliminars del mercat.

•   Exposició de les conclusions extretes del treball conjunt jurista- tècnic

•   Posada a disposició de material estructurat en els diferents aspectes a tractar

 

Període de treball a distància: setmana del 24 de febrer a l’1 de març

 

DIA 2: dijous 5 de març de 2020

De 9 a 14.30 hores

•   Inici de la sessió pràctica, amb la presentació del treball fet a distància.

•   Temes a desenvolupar durant la sessió: objecte, solvència, criteris d’adjudicació, condicions especials d’execució, etc.

•    Dubtes i altres qüestions aparegudes durant el desenvolupament i la posada en comú del taller.

DESTINATARIS

Personal tècnic i jurista de les entitats locals de Catalunya o els seus ens dependents o vinculats. 

Número de places: 20 places (10 parelles formades per un jurista i un tècnic d’una entitat local)

*En el cas que hi hagi interès especial per una persona en assistir al taller i no tingui parella, es podrà inscriure prèvia consulta amb els responsables de l'Àrea de Formació.

LLOC

Aula de formació ACM

C/ València, 231, 5è 2a - Barcelona

DURADA DE LA FORMACIÓ

Dues sessions de cinc hores, estructurades de 9 a 14.30 hores.

Entre les dues sessions hi haurà un període d’una setmana en el que els participants hauran de realitzar un treball  que haurà de ser presentat en l’última sessió.

TEMÀTICA DEL TREBALL A DESENVOLUPAR

Arran de les conclusions extretes a una consulta realitzada a tècnics i juristes de diferents entitats locals, el tema que ha generat especial interès per treballar com a cas pràctic, ha estat la recollida de residus i neteja vial d’un ens local.

CONTACTE FORMACIÓ

Tèl. 934961616 ext. 107

eva.bataye@acm.cat