IniciFormació › DIPLOMATURA SEMIPRESENCIAL EN LIDERATGE I GO...

DIPLOMATURA SEMIPRESENCIAL EN LIDERATGE I GOVERNANÇA LOCAL

Data curs
18 febrer de 2021 a 22 desembre de 2021

El lideratge polític ha d’aconseguir connectar amb la ciutadania mitjançant un llenguatge i unes pràctiques presidides pels valors de la legitimitat, la legalitat i la democràcia. D’aquí que la complexitat jurídica creixent i l’actualització continuada que caracteritzen l’ordenament jurídic local requereixin cada cop més una formació especialitzada i avançada dels càrrecs  electes locals de Catalunya, a fi de poder satisfer en cada moment les necessitats de llurs ciutadans i ciutadanes, als quals han de servir.

El pla d’estudis que es presenta vol recollir el conjunt de disciplines que intervenen en les tasques i funcions d’un polític local i que han de contribuir a millorar l’exercici del seu càrrec. Així doncs, el lideratge ha de perseguir l’excel·lència com un objectiu que s’ha d’assolir ja des dels inicis de la carrera política; per això aquest programa es dirigeix preferentment als joves càrrecs electes.

Els objectius del programa de postgrau són:

• Aportar les coneixements, eines i instruments, així com la cerca de solucions per desenvolupar les capacitats de lideratge, direcció i decisió política i administrativa.
• Analitzar les habilitats directives i de gestió per exercir el lideratge polític i institucional, en particular dels joves càrrecs electes.
• Adquirir els coneixements en matèria de gestió pública del personal, en particular, als governs locals de Catalunya
• Adquirir els coneixements necessaris per a la millora de la gestió i la modernització dels governs locals
 

Destinataris:

Electes que vulguin aprofundir en la implementació d’estratègies per tal de fomentar el desenvolupament de capacitats lideratge i direcció política en els governs locals.

Requisits i criteris d'admissió:


Places limitades

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.
 

Informació general:

Modalitat: Semipresencial

Informació: Podeu adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat

INSCRIPCIÓ