IniciFormació › MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL VIII ...

MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL VIII EDICIÓ, TARRAGONA

Data curs
20 setembre de 2021 a 22 desembre de 2023
Aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis … i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.
Destinataris:

Electes que tinguin delegades funcions directives en els ens locals de Catalunya.

Requisits i criteris d'admissió:
Tenir la condició d’electe local i la titulació universitària corresponent:
• Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació de postgrau en gestió i administració local.
• Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació de Màster en govern local.
Informació general:
​Preu de la matrícula 1er curs: 800,00 €
 
Per a més informació, podeu adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat 
INSCRIPCIÓ