IniciFormació › TALLERS PREELECTORALS: "Personal, press...

TALLERS PREELECTORALS: "Personal, pressupostos, fiscalitat i responsabilitat dels càrrecs electes"

Presentació i objectius

Es pretén posar de relleu el marc legal en el que ha d’ésser enquadrada l’exercici de les competències que les Corporacions Locals tenen reconegudes així com introducció a cada un dels blocs normatius i els seus trets més rellevants, que regulen els principals àmbits d’actuació de l’Administració Local:

1.- El Pressupost Municipal.

2.- Els tributs i altres fons d’ingressos municipals.

3.- El personal al servei de l’Administració Local

4.- Responsabilitat dels càrrecs electes

Altres informacions

 

Lloc de realització: Auditori de l´ACM. C/València, 231, 5è pis. Barcelona

Horari: de 17 a 20 hores

Dia: Dilluns 28 de gener de 2019

Preu: 10€ (*)

(*) 48 h abans de l´inici de la sessió, es confirma la plaça i s´indica com fer el pagament. Sempre i quan s´omplin les places mínimes per a la seva realització.

INSCRIPCIÓ