IniciFundacions › Fundació Municipalista d’Impuls Territori...

Fundació Municipalista d’Impuls Territorial

 

Presentació

La Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) està formada per totes les veus del municipalisme català, representants acadèmics i col·legis professionals vinculats amb el territori. 

La FMIT és un pas endavant de l’ACM per dotar al municipalisme català de noves eines, serveis, suport, assessorament i reflexió en l’àmbit territorial, sumant sinergies entre l’administració local, l’àmbit acadèmic i d’expertesa i l’àmbit professional, al voltant de les polítiques territorials. Així, la nova Fundació pretén donar suport, incentivar i millorar la gestió local per al reconeixement d’un territori divers, crear un espai de reflexió i pensament del territori amb les administracions amb la voluntat de potenciar la transversalitat, i actuar com a altaveu municipalista en la dinamització d’un territori avançat des de l’equitat i la sostenibilitat.

La prioritat de la FMIT serà l’acompanyament als ajuntaments, en l’àmbit de la dinamització i gestió territorial, l’urbanisme o l’acció climàtica per tal d’abordar necessitats emergents, però també per implementar agendes globals, a escala local i amb l’accent social.