IniciJurídicNotes jurídiques › Es troba en fase de Consulta pública prèvi...

Es troba en fase de Consulta pública prèvia l’Avantprojecte de decret del registre de grups d’interès de Catalunya