IniciJurídicSubvencions › Modificació dels terminis d'execució ...

Modificació dels terminis d'execució i de justificació que preveu la Resolució TES/2658/2018 de convocatòria de subvencions per actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant el 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant 2019