Què és ACM?

L’ACM és la principal veu del municipalisme català amb més d’un miler d’associats.

  • Defensem i representem els interessos del món local davant d’altres administracions supramunicipals.
  • Assessorem i donem suport als ens locals.
  • Analitzem i reflexionem acuradament sobre tot el que afecta al món local.
  • Editem publicacions relacionades amb temàtiques que afecten al món local.
  • Som pioners en la formació d’electes i oferim un ampli ventall de recursos per a tots els treballadors públics dels ens locals.
  • Comprem de forma agregada serveis per a millorar les condicions econòmiques i administratives dels ens locals.

Per tant, oferim als electes i tècnics del món local les eines per a desenvolupar millor la seva tasca del dia a dia.

Referent territorial

Conèixer de primera ma les necessitats dels municipis catalans és un dels principals objectius de l'ACM, que explora contínuament les diferents vies de col·laboració amb el món local.

Lluny de ser una entitat municipalista amb seu a Barcelona, l'Associació Catalan de Municipis i Comarques disposa d'una xarxa de col·laboradors externs que estan permanentment en contacte amb els electes locals.

El departament comarcal de l'ACM visita periòdicament tots els municipis de Catalunya oferint els serveis de l'entitat, però també per explicar les diferents vies de col·laboració que ha iniciat l'entitat municipalista.