Contacte

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS I COMARQUES

C/ València 231, 6a 08007 BARCELONA
T 93 496 16 16 
acm@acm.cat

Gabinet de presidència

93 496 16 16 Ext. 237
gabinetpresidencia@acm.cat

Secretaria

93 496 16 15
secretaria@acm.cat

Formació

93 496 16 16 Ext. 217
formacio@acm.cat

Serveis jurídics

93 496 16 16 Ext. 203
juridics@acm.cat

Àmbits sectorials

93 496 16 16 Ext. 227
continguts@acm.cat

Gabinet d'estudis

93 496 16 16 Ext. 244
gabinetestudis@acm.cat

Oficina de seguiment de contractes

93 496 16 16 Ext. 239
centraldecompres@acm.cat

Central de compres

93 496 16 16 Ext. 212
centraldecompres@acm.cat

Relacions internacionals

93 496 16 16 Ext. 226
mireia.huerta@acm.cat