Inici › Fundació Aula d'Alts Estudis d'El...

Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes

En una societat on tot avança a un ritme vertiginós, els centres de formació contínua ofereixen als professionals la possibilitat d’actualitzar els seus coneixements per no quedar-se enrere en un món cada cop més competitiu. Advocats, economistes, enginyers o humanistes tenen al seu abast una àmplia oferta de postgraus i mestratges que els donen nous punts de vista sobre la seva professió. Tanmateix els càrrecs electes han estat vistos pel sector de la docència, com un món a part, una elit o minoria, motiu pel qual no hi havia cap oferta de formació específica de qualitat.

L’Associació Catalana de Municipis va entendre que, per la responsabilitat que suposa ser alcalde o regidor i les moltes i variades situacions amb les quals es poden trobar per raó del seu càrrec, calia apostar per aquest tipus de formació. Així és com al novembre de l’any 2000 va néixer l’Aula d’Alts Estudis d’Electes (AAEE) en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Poc després, el gener de l’any següent, s’inaugurava a l’Hotel Campus de Bellatera el primer curs de l’Aula.

L’èxit del projecte a Barcelona va motivar que l’any següent, el 2002, l’ACM amb la mateixa UAB i l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat creés la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis Electes per consolidar l'oferta.

Els programes han abordat, i aborden, qüestions com la presa de decisions, les relacions amb els mitjans de comunicació i la imatge pública, la planificació i execució dels pressupostos, l’organització municipal, l’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit local, les responsabilitats patrimonials dels electes locals, els recursos humans, els serveis públics i l’urbanisme, oratòria, gestió del temps...entre d’altres.

Enguany, i vist l’èxit que ha tingut tots aquests anys, s'ha apostat per enfortir la Fundació i seguir sent capdavanters en la formació dels càrrecs electes a Catalunya.

 

             

 

Patrons

Actualment el patronat de la Fundació està format per la Diputació de Barcelona, Girona i Lleida, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) 

 

I rep el suport de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

 

Memòria d'activitats