IniciFormació › NOVETAT: Seminari Internacional. Els ens loc...

NOVETAT: Seminari Internacional. Els ens locals com a actors internacionals

Data curs
19 setembre de 2017
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

En un món globalitzat i competitiu, on més de la meitat de la població viu en ciutats, cada vegada més els municipis esdevenen actors claus Internacionals. Des de la ACM entenem que cal projectar el territori i els seus municipis per tal d’aprofitar al màxim totes les oportunitats i així, desenvolupar i impulsar el creixement del territori, els municipis i la ciutadania.

 

És per aquest motiu que, recentment, l’ACM ha impulsat el Departament de Relacions Institucionals i Internacional, per tal d’oferir als nostres associats un servei d’acompanyament i assessorament en l’àmbit europeu i internacional. 

 

Els municipis són les administracions més properes als ciutadans i la societat civil. Amb la finalitat d’enfortir el concepte dels ens locals com a actors internacionals, l'Associació Catalana de Municipis organitza quatre jornades dedicades a temes europeus i internacionals. 

 

La necessitat d’actualitzar, informar, apropar i adequar els coneixements sobre el rol de les ens locals en un món globalitzat; el procés d'integració europea, el coneixement de les polítiques europees i de com aquestes afecten el funcionament diari dels ens locals; les oportunitats de creixement i finançament, així com articular un fòrum de debat per compartir i resoldre els problemes que preocupen als responsables de la política municipal seran els temes que s’abordaran en aquest seminari. 

 

El seminari es desenvoluparà en quatre sessions de 2-3 hores de durada cadascuna, que es duran a terme durant les tardes a l'aula de formació de l'ACM. Les sessions s’estructuren en dos blocs; el primer bloc constarà d’una taula rodona amb la participació de representants procedents del món acadèmic, de l'administració nacional i / o estatal, de xarxes internacionals i / o institucions europees. 

 

El segon bloc, estarà destinat a presentar casos reals a través d’experiències concretes d'altres ens locals.

 

L'objectiu principal de l'aquest seminari és enfortir el concepte dels ens locals com a actors internacionals i aconseguir un major acostament de les institucions internacionals i europees a través de la formació a electes i tècnics de l'administració local.

 

Per tal d’aconseguir una Europa millor, enfortir el concepte de ciutadania europea i un acostament al procés d'integració Europea, hem plantejat els següents objectius:

•    Actualitzar, divulgar, apropar i adequar els coneixements sobre el els reptes globals que afecten al món local.
•    Conèixer quines son aquelles polítiques europees que incideixen en el funcionament diari dels ens locals.
•    Apropar les oportunitats de creixement i finançament per als ens locals.
•    Incentivar als partenariats público-privats.
•    Articular un fòrum de debat per compartir i resoldre els problemes que preocupen als responsables de la política municipal.
•    A través de la formació d'electes i tècnics dels ens locals, acostar a la Ciutadania als reptes globals i al Procés d'integració Europea.

PROGRAMA

1.    PRIMERA SESSIÓ: La glocalització, el nou repte per als municipis.

Aquesta sessió destacarà els reptes globals i europeus i en com aquests afecten a les agendes locals. La importància d'estar connectats amb el món, de participar en xarxes internacionals, europees i supranacionals.

 

2.    SEGONA SESSIÓ: Oportunitats de finançament: els Fons Europeus per al Món local.

Presentació de les diferents oportunitats de finançament que ofereix la Unió Europea. Amb la presentació i participació de diferents actors del sector públic i privat. S'abordaran els diferents tipus de Fons Europeus: Fons Europeus d'Inversions Estratègiques (EFSI, conegut també de com Pla Juncker), Fons Europeus Estructurals i d'Inversió (Fons EIE) i els Fons Competitius. Es presentarà les diferents formes de participació en projectes europeus i com cercar finançament segons l'actuació que es vol dur a terme.

 

3.    TERCERA SESSIÓ: Els partenariats publico-privats: estratègia i oportunitats de creixement. 19 de setembre

Els partenariats público-privats són una manera de propiciar el creixement. Per això és important la creació d’una estratègia amb línies d'actuació clau i alinear estratègies entre els dos sectors. L’organització d’aquesta sessió estarà orientada a posar en valor la importància de la creació d’aquests partenariats.

 

4.    QUARTA SESSIÓ: La diplomàcia local. 7 de novembre

Les ciutats esdevenen cada vegada més actors destacats al món, especialment les grans ciutats, que són actors polítics de primer nivell. Les ciutats, cada vegada més, participen en l'àmbit internacional en qüestions com el creixement i desenvolupament econòmic, el medi ambient o l'àmbit de la cooperació.

 

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Aula de l'ACM, c/ València 231, 5ena de Barcelona

Horari: de 16:30 a 18:30

INSCRIPCIÓ