IniciActualitat › El 23 de desembre entra en vigor la segona p...

El 23 de desembre entra en vigor la segona pròrroga de l'Acord marc d'auditoria pública i control financer de la Central de Compres

20 desembre de 2021

A partir del 23 de desembre de 2021, entrarà en vigor la segona pròrroga de l’Acord marc d’auditoria pública i control financer, expedient 2018.06, per un període addicional de dotze mesos més, des del 23 de desembre de 2021 fins el 23 de desembre del 2022, a excepció del lot 5.1.

Resten  vigents els lots:

  1. Auditoria de comptes i auditories de compliment de la legalitat (RD 424/2017).
  2. Auditoria de comptes i auditories de compliment de la legalitat (auditoria obligatòria).
  3. Auditoria operativa.
  4. Control financer de subvencions.
  5. Altres treballs en els plans anuals de control financer (excepte lot 5.1 Barcelona).

Cal subratllar que cadascun d’aquests lots està dividit en sublots provincials per a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

APARTAT AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER

Per a més informació sobre aquest Acord marc, contacteu amb l’oficina de gestió de contractes de l’ACM al telèfon 934 961 616 (extensió 212), o a l’adreça de correu electrònic centraldecompres@acm.cat.