IniciACM › Salutació

Salutació

"Des de l’ACM tenim clar que el municipalisme català és clau per representar i donar veu a la ciutadania de Catalunya". 

Benvinguts a l’entitat municipalista de referència a Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Som una entitat que des de fa 37 anys defensa els interessos del món local català. 


Actualment l’ACM compta amb 938 ajuntaments associats, tots els consells comarcals del país, les quatre diputacions a banda d’altres entitats. La casa del municipalisme català on tots els ens locals hi poden trobar els recursos necessaris per ajudar-los a oferir els millors serveis als seus veïns i veïnes. L’ACM ha fet el pas de ser una entitat representativa i de lobby, a ser una entitat útil i facilitadora de serveis pels nostres ajuntaments.

Alhora, el món local ha esdevingut una administració clau per a la ciutadania.  I Els ajuntaments són la porta on milers de persones truquen quan tenen un problema perquè saben que hi trobaran algú que els escolti i els ajudi. És per això que l’ACM, conscient d’aquesta realitat, ofereix assessorament jurídic, formació i estudi de la realitat local, per detectar les principals problemàtiques i necessitats i, en conseqüència, donar-hi resposta. 

Des de l’ACM tenim clar que el municipalisme català és clau per representar i donar veu a la ciutadania de Catalunya i és per aquest motiu pel qual treballem i ens esforcem, per ser la veu que defensa el món local i per millorar la vida de tots els nostres conciutadans i conciutadanes. 

L’ACM ha de ser una eina útil pels ajuntaments, un espai vertebrador i catalitzador del progrés municipalista català. Hem de consolidar i liderar l’ACM com un espai de reflexió, estudi i estratègia municipalista al servei de les persones. 

En aquesta pàgina web hi podreu trobar els diferents serveis que oferim als ens locals de Catalunya. Els anàlisis i documents jurídics, els cursos de formació  i els productes o serveis que ofereix la central de compres del món local. Tot pensat per donar el màxim recolzament als municipis, siguin grans o petits. Una central de compres pionera que compta amb més d’un milers d’ens que compren algun producte o servei i que ofereix la màxima seguretat jurídica i estalvi de procediments i diners. 

Finalment, des d’aquests línies ens volem posar a la vostra disposició per qualsevol cosa en la què creieu que l’ACM us pot ajudar. 

Lluís Soler
President

 

 

"La raó de ser de la nostra entitat  és donar les eines i serveis per facilitar la tasca diària a les institucions locals catalanes, gràcies a un ampli catàleg de serveis"

A l’Associació Catalana de Municipis i Comarques estem al servei del món local, al servei dels electes i professionals que gestionen el dia a dia dels ajuntaments, consells comarcals o diputacions del nostre país.

La raó de ser de la nostra entitat  és donar les eines i serveis per facilitar la tasca diària a les institucions locals catalanes, gràcies a un ampli catàleg de serveis.

Formació, assessorament jurídic, assessorament en l’àmbit de la comunicació estan al servei del municipalisme del nostre país. Com també la Central de Compres del Món Local, un espai de compra de productes i serveis en les millors condicions per a les entitats locals.

Però tots aquests serveis no tindrien sentit si no poguéssim arribar a tots i cadascun dels municipis catalans. Tant important és el nostre catàleg de servei com les persones a les que arribem. En forma de dades, estem parlant d’unes 250 accions formatives l’any per formar més de 7000 electes i professionals. De més de 1000 consultes jurídiques anuals, o de la participació en més de 1300 reunions sectorials. A més, prop de 900 ens locals adquireixen productes i serveis a través de la Central de Compres del Món Local de l’ACM.

El nostre compromís és continuar treballant per consolidar i ampliar la nostra tasca, sempre pensant en respondre les necessitats de l’administració local catalana, i ajudant-la per poder oferir la millor atencióa la ciutadania, des d'una entitat amb vocació de servei i suport.

Joana Ortega
Secretaria general