IniciACM › Salutació

Salutació

"El creixement de l’ACM ha anat acompanyat d’un increment de la importància del món local com a administració més propera a la ciutadania i, per tant, també és el món local qui, amb els recursos adients, pot donar una millor resposta a les seves necessitats."

 

Benvinguts a l’entitat municipalista de referència a Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

L’ACM és la principal veu del municipalisme català amb més d’un miler d’associats. Formen part del l’ACM els 947 municipis de Catalunya, els 40 consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran i les 4 Diputacions, a més d’altres entitats.

Des dels seus inicis l’ACM s’ha orientat a donar servei al món local exercint el paper d’acompanyament i ajuda al municipalisme català, formant als tècnics i electes locals, dignificant la tasca dels electes, facilitant i simplificant la tasca dels ajuntaments en la prestació de serveis, resolent els dèficits estructurals dels municipis rurals i actualitzant i millorant la legislació en competències i finançament dels ens locals i dels consells comarcals.

El creixement de l’ACM ha anat acompanyat d’un increment de la importància del món local com a administració més propera a la ciutadania i, per tant, també és el món local qui, amb els recursos adients, pot donar una millor resposta a les seves necessitats.

Actualment l’ACM és una entitat facilitadora de serveis i recursos per al món local per tal d’ajudar-los a oferir millors serveis als seus veïns i veïnes. També volem representar i ser la veu que defensa el món local. 

En aquesta pàgina web hi podreu trobar els diferents serveis que oferim als ens locals de Catalunya amb l’objectiu de donar el màxim recolzament als municipis, siguin grans o petits, més rurals o metropolitans. 

Finalment, des d’aquests línies em poso a la vostra disposició per qualsevol cosa en la què creieu que l’ACM us pot ajudar. 

Meritxell Budó i Pla
Presidenta de l'ACM