IniciÀrea de Continguts › Representació institucional

Representació institucional

REPRESENTANTS ACM
Comissió coordinadora sobre les inspeccions de béns i serveis de consum Xavier Boquete Saiz Titular
Comissió del Fons per al foment del Turisme Joana Ortega Suplent
Comissió del Fons per al foment del Turisme Ferran Estruch Titular 
Comissió Mixta Departament Empresa i Ocupació i Entitats Municipalistes Joana Ortega Titular
Comissió Mixta Departament Empresa i Ocupació i Entitats Municipalistes Agnès Ferré Titular
Comissió Mixta Departament Empresa i Ocupació i Entitats Municipalistes Josep Caparrós Titular
Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica Joana Ortega Titular
Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica Josep Caparrós Titular
Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Consum Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'Agència de suport a l'empresa catalana ACC1Ó Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'Agència de suport a l'empresa catalana ACC1Ó Josep Caparrós Titular
Taula del Pacte Nacional per a la Indústria Joana Ortega Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Barcelona, àmbit metropolità  Gerard Garrido Gutiérrez (regidor) Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Barcelona -Província Pere Pons Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Girona  Josep Antoni Ramon Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Tarragona  Antoni Abelló Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Lleida  Jaume Trilla Torné Titular
Comissió de Toponímia de Catalunya Sergi Pedret Titular
Comissió de Toponímia de Catalunya Joaquim Colomer Suplent
Comissió Avaluació Sol·licituds IDAPA Cristina Barbens  Titular
Comitè Executiu de Ports de la Generalitat Lluís Soler Panisello Titular
Comitè Executiu de Ports de la Generalitat Josep Caparrós Suplent
Consell d'Administració de l'ACA Lluís Soler Panisello Titular
Consell d'Administració de l'ACA Sergi Penedès Suplent
Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya Sergi Pedret Titular
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya Lluís Soler Panisello Titular
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya Sergi Penedès Suplent
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Xavier Boquete Saiz Titular
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Xavi Paz Titular
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Sergi Pedret Suplent
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Sergi Penedès Suplent
Consell per a la prevenció i la gestió de residus a Catalunya Sergi Penedès Titular
Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Sergi Pedret Titular
Grup de treball d'Autopistes Sergi Pedret Titular
Junta de govern dels fons de gestió de residus Sergi Penedès Suplent
Junta de govern dels fons de gestió de residus Lluís Soler Panisello Titular
Ple del Consell de Protecció de la Natura Cristina Barbens  Titular
Taula Estratègica del Corredor Mediterrani Meritxell Roigé Pedrola Titular
Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya Josep Berga Vayreda Titular
Comissió Institucional del Sistema d'Equipaments Escènics i Musicals Josep Berga Vayreda Titular
Comissió Directiva del Consell Català de l'Esport Lluís Soler Panisello Titular
Comissió Directiva del Consell Català de l'Esport Eloi Rovira  Titular
Comissió Reforma Horària Joana Ortega Titular
Reforma Horària. Taula Quadrangular de Serveis Públics Rafel de Yzaguirre Titular
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'Educació  Sònia Oriola Rosinach Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'Esport  Rafel de Yzaguirre Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular de comerç i consum  Jan Reñé Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'indústria cultural  Mireia Huerta Sala Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular de Mobilitat  Mireia Huerta Sala Titular 
Taula Nacional pels Drets de les persones amb Discapacitat Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 1. Accessibilitat i mobilitat  Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 2. Salut  Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 3. Educació, infància i famílies  Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 4. Inserció Laboral  Sònia Oriola Rosinach  
Taula Pacte Discapacitat. Grup 5. Llibertats civils, accés a la justícia, igualtat i dones, seguretat i protecció  Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 6. Sostenibilitat del sistema i finançament  Sònia Oriola Rosinach  
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Joana Ortega Titular
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Montserrat Badia Titular
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Sònia Oriola Rosinach Titular
Taula pobresa energètica Mercè Bosch Titular
Taula pobresa energètica Sònia Oriola Rosinach Titular
Consell Nacional de la Lectura Josep Berga Vayreda Titular
Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural Josep Berga Vayreda Titular
Consell d'Administració del Consorci per a la Normalització Lingüística Josep Berga Vayreda Titular
Consell d'Administració del Consorci per a la Normalització Lingüística Maria Pilar Cases Titular
Comissió de seguiment del Protocol de Tràfic d'Éssers Humans Mercè Bosch Titular
Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut Mercè Bosch Titular
Consell d'Administració de SEM, SA Joana Ortega Titular
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Carme Lostao Titular
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Joana Ortega Titular
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Sergi Penedès Suplent
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Mercè Bosch Suplent
Grup de treball PINSAP Sònia Oriola Rosinach Titular
Grup de treball PINSAP Rafel de Yzaguirre Titular
Comissió Plenària del Consell Escolar de Catalunya Calamanda Vila  Titular
Comissió Plenària del Consell Escolar de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell Català de FP Antoni Balasch i Parisi Titular
Consell Català de FP Mercè Bosch i Romans Suplent
Consell Escolar de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell Escolar de Catalunya Anna Erra Titular
Consell Escolar de Catalunya Jordi Roig Titular
Ple del Consell Català de Formació Professional Mercè Bosch i Romans Titular
Ple del Consell Català de Formació Professional Antoni Balasch i Parisi Suplent
Pacte contra la segregació Escolar a Catalunya Anna Erra Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Sergi Penedès Suplent
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Mercè Bosch Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Montserrat Vilella Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Sònia Oriola Rosinach Suplent
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Ferran Estruch Titular
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Mercè Bosch Titular
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Agnès Ferré Titular
Comissió de Seguiment del Pla General d'Ocupació de Catalunya Josep Caparrós Titular
Comissió de Seguiment del Pla General d'Ocupació de Catalunya Agnès Ferré Titular
Comissió Interinstitucional de Polítiques de Joventut Eloi Hernández Titular
Comissió Permanent del Consell General de Serveis Socials Mercè Bosch Titular
Consell de Direcció del SOC Lluís Soler Panisello Titular
Consell de Direcció del SOC Joana Ortega Suplent
Consell de Direcció del SOC Josep Caparrós Titular
Consell de Direcció del SOC Agnès Ferré Titular
Consell de Direcció del SOC Sergi Penedès Suplent
Consell de Direcció del SOC Mercè Bosch Suplent
Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) Mercè Bosch Suplent
Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) Meritxell Lluís  Titular
Consell de la Gent Gran de Catalunya Sònia Oriola Rosinach Suplent
Consell de la Gent Gran de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya Eloi Hernández Titular
Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya   Suplent
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Sònia Oriola Rosinach Titular
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Sergi Penedès Titular
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Mercè Bosch Titular
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Sònia Oriola Rosinach Titular
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Montserrat Vilella Suplent
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Sergi Penedès Titular
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Mercè Bosch Suplent
Taula de Coordinació Local (serveis socials) Sergi Penedès Titular
Ple de la Xarxa de Governs Transparents Lluís Soler Panisello Titular
Assemblea de Localret Pol Pagès Suplent
Assemblea de Localret Lluís Soler Panisello Titular
Consell d'Administració de Localret Pol Pagès Suplent
Consell d'Administració de Localret Lluís Soler Panisello Titular
Junta General d'Accionistes de Localret, SA. Pol Pagès Suplent
Junta General d'Accionistes de Localret, SA. Lluís Soler Panisello Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Albert Guilera Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Àstrid Desset Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Àlex Tarroja Piera Suplent
Ple Patronat Fundació Carles Pi i Sunyer Lluís Corominas Titular
Ple Patronat Fundació Carles Pi i Sunyer Carles Bassaganya Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Lluís Soler Panisello Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Àstrid Desset Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Sergi Pedret Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Josep Caparrós Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Mercè Bosch Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Xavi Paz Titular
Comissió Paritària de Formació Local Joana Ortega Titular
Comissió Paritària de Formació Local Mercè Bosch Titular
Consell Rector de l'EAPC Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'EAPC Lluís Corominas Titular
Consell Rector de l'EAPC Carles Bassaganya Titular
Comissió de Policia de Catalunya Isidre Sierra Fusté Titular
Comissió de Policia de Catalunya Xavi Paz Titular
Comissió Plenària de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya Rafel de Yzaguirre Titular
Comissió Plenària de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya Isidre Sierra Fusté Titular
Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya Isidre Sierra Fusté Titular
Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya Raül Vergel Titular
Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Isidre Sierra Fusté Titular
Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Xavi Paz Titular
Consell de Seguretat de Catalunya Isidre Sierra Fusté Titular
Consell de Seguretat de Catalunya Xavi Paz Titular
Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Rafel de Yzaguirre Titular
Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Carles Bassaganya Titular
Consell Rector de la Xarxa Rescat Isidre Sierra Fusté Titular
Consell rector del centre d'Atenció i gestió de trucades 112 Catalunya Isidre Sierra Fusté Titular
Pla de protecció civil d'atenció a les persones davant d’emergències greus i col·lectives a Catalunya Rafel de Yzaguirre Titular
Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) Isidre Sierra Fusté Titular
Consell Assessor del CIRE Rafel de Yzaguirre Titular
Consell d'Administració del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció CIRE Mercè Bosch Titular
Pla Nacional per a la erradicació de l'amiant Rafel de Yzaguirre Titular
Comissió Tècnica DESAMIANT-CAT  Rafel de Yzaguirre Titular
Subcomissió del Consell Català de la Funció Pública Àlex Tarroja Piera Titular
Assemblea General del Consell Català del Moviment Europeu Mireia Huerta Sala Titular
Comitè Executiu Patronat Catalunya Món-DIPLOCAT Àstrid Desset Titular
Ple Patronat Catalunya Món-DIPLOCAT Àstrid Desset Titular
Comissió de Coordinació amb els ens locals. Cooperació al desenvolupament  Rafel de Yzaguirre Suplent
Comissió de Coordinació amb els ens locals. Cooperació al desenvolupament  Mireia Huerta Sala Titular
Consell de Cooperació al Desenvolupament Mireia Huerta Sala Suplent
Consell de Cooperació al Desenvolupament Àstrid Desset Titular
Comissió coordinadora sobre les inspeccions de béns i serveis de consum  Xavier Boquete Saiz Titular
Observatori de la Mort  Mercè Bosch  Titular
Comissió de Seguiment de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 Sergi Pedret Titular
Comissió de Seguiment de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 Sergi Penedès Suplent 
Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials  Sergi Penedès Titular
Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials  Montserrat Vilella  Titular
Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials  Mercè Bosch  Titular
Grup de treball tecnicojurídic de la mobilitat per a les empleades públiques víctimes de violència masclista (Funció Pública) Montserrat Badia Titular
Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental (CETVO) Rafa Homet Ventayol Titular
Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental (CETVO) PENDENT (J OK) Titular
Consejo de empadronamiento. Secció Provincial de Girona Rafel de Yzaguirre Titular
Consejo de empadronamiento. Secció Provincial de Barcelona Rafel de Yzaguirre Titular
Consejo de empadronamiento. Secció Provincial de Lleida Rafel de Yzaguirre Titular
Consejo de empadronamiento. Secció Provincial de Tarragona  Rafel de Yzaguirre Titular
Comissió de Delimitació Territorial Lluís Soler Panisello Titular
Comissió de Delimitació Territorial Xavi Paz Titular
Comissió de Delimitació Territorial Sergi Pedret Titular
Comissió de Delimitació Territorial Jordi Xena Titular
Comissió de Delimitació Territorial Jaume Pané Titular
Comissió de Delimitació Territorial Pamela Isús Suplent 
Comissió de Delimitació Territorial Gerard Sabarich Suplent 
Subcomissió de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya Isidre Sierra Fusté Titular
Subcomissió de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya Xavi Paz Titular
Plenari de la Comissió Nacional Violència Masclista Montserrat Badia Titular
Plenari de la Comissió Nacional Violència Masclista Mercè Bosch  Suplent 
Consell de Direcció Regió Sanitària Camp de Tarragona Dolors Farré Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Camp de Tarragona Eudald Roca Titular
Consell de Salut de Catalunya  Carme Lostao Titular
Consell de Salut de Catalunya  Joana Ortega Titular
Consell de Salut de Catalunya  Josep Maria Corominas Titular
Consell de Salut de Catalunya  Eudald Roca Titular
Consell de Salut de Catalunya  Enric Llorca Titular
Consell de Salut de Catalunya  Mercè Bosch  Suplent 
Consell de Salut de Catalunya  Sergi Penedès Suplent 
Consell de Salut de Catalunya  1 JUNTS Suplent 
Consell de Salut de Catalunya  Pere Montserrat Ollé Suplent 
Consell de Salut de Catalunya  Xavi Paz Suplent 
Comissió Assessora de l'ACTIC (Acreditació de Competències en tecnologies de la informació i la comunicació) Pol Pagès Titular
Patronat de la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)  Josep Berga Vayreda Titular
Fundació Institut de Tecnologia de la Contrucció de Catalunya (ITEC) Lluís Soler Panisello Titular
Fundació Institut de Tecnologia de la Contrucció de Catalunya (ITEC) Joana Ortega Suplent 
Fundació Institut de Tecnologia de la Contrucció de Catalunya (ITEC) Sergi Penedès Suplent 
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Montserrat Vilella  Titular
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Jofre Serret Titular
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Filo Cañete Titular
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Mercè Bosch  Titular
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Carme Lostao Titular
Consell d'Acció exterior i de relacions amb la UE Àstrid Desset Titular
Consell General de Muntanya Cristina Barbens Titular
Consell Rector Observatori Paisatge  Sergi Penedès Titular
Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal Cristina Barbens Titular
Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal Maria Pilar Cases  Titular
Consell de la Mobilitat Sergi Penedès Titular
Consell de la Mobilitat Sergi Pedret Titular
Consell de la Mobilitat Agnès Ferré Titular
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya  Sergi Pedret Titular
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya  Sergi Penedès Titular
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya  Pol Pagès Titular
Comitè Estratègic del Programa ECOWASTE4FOOD  Sergi Penedès Titular
Agenda Urbana de Catalunya Lluís Soler Panisello Titular
Agenda Urbana de Catalunya Sergi Pedret Titular
Agenda Urbana de Catalunya Àstrid Desset Titular
Agenda Urbana de Catalunya Sergi Penedès Tècnic
Consell Assessor del Poble Gitano Francisca Maya Titular
Grup de treball sobre la millora de la gestió dels residus d'envasos i de llur finançament Eloi Rovira  Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Lluís Soler Panisello Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya David Masot Florensa - Maials Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Joaquim Colomer i Cullell - Ripoll Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Jaume Casañas - Cunit regidor Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Joan Josep Garcia Rodríguez Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Xavi Paz i Penche Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Ferran Estruch i Torrents Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Enric Pla i Aramberri Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Miquel Solà i Navarro Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Pamela Isús i Sauri Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Josep Perpinyà i Palau Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Joana Ortega Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Pere Pons i Vendrell - Subirats Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Sònia Valero i Dencas - Bellmunt d'Urgell Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Natàlia Figueras i Pagès - Maçanet de la Selva Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Pere Granados i Carrillo - Salou Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya   Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya   Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya   Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (TE) Lluís Soler Panisello Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (BCN) Francesc Colomé Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (TGN) Sergi Pedret Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (AP) Gerard Sabarich i Fernández-Coto  Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (PEN) Ramon Ferré Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (VA) Paco Boya  Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (GIR) Lluís Puig Martorell Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (CAT CEN) Marc Aloy Guàrdia (primer tinent d'alcalde) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (LLE) Carles Gibert Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (PEN) Jaume Casañas Carballido (1r tinent d'alcalde) Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (TE) Meritxell Roigé Pedrola Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (AP) Cristina Barbens i Casals Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (BCN) Jordi Mir Boix Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (VA) Andreu Cortés Labrid (alcalde Les) Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (TGN)   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (GIR)   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (CAT CEN)   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya (LLE)   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Nil López Crespo Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Marc Candela Callado Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Carles Caballero Peña (regidor) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Josep Triadó (alcalde Premià de Dalt) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Francesc Colomé Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Jordi Masquef Creus (regidor) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Lluís Freixas i Vilardell Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Lluís Puig Martorell Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Enric Marquès Serra Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Jaume Dulsat Rodríguez Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Josep Berga Vayreda Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Marc Puigtió (alcalde de Sant Julià de Ramis) Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Robert Vila (Regidor de Celrà) Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central Josep Maria Junyent Serra Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central Jordi Servitje Turull Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central Jordi Fàbrega Colomer Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central Ferran Estruch Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran Andreu Cortés Labrid (alcalde Les) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran Joan Pau Perdices Pla (regidor Vielha) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Jaume Ars Bosch (alcalde) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Antoni Villas Miranda (Juneda) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Anna Maria Calvis Munsó (Menàrguens) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Xavier Pintó Serra  (alcalde Plans de Sió) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Manel Solé Agustí Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Enric Mir Pifarré Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Meritxell Roigé Pedrola Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Marina Rojals Del Alamo Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Josep Caparrós Garcia Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Jordi Gaseni Blanch Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Joan Lucas (REGIDOR Deltebre) Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Carles Luz Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Mateu Montserrat Miquel Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Pere Segura Xatruch Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Sergi Ciurana Nicolau Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Enric París Daran Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Joan Josep Garcia Rodríguez Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Marta Blanch Figueras Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Marina Berasategui Canals (Reus) Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Jordi Pijoan Parellada (Alcalde de Querol) Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès  Xavier Boquete Saiz Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès  Xavier Rodríguez Sendra Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès  Josep Maria Ribas Ferrer Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès  Josep Carreras Benach Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès    Suplent 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Cristina Barbens Casals Titular
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Gerard Sabarich Fernández-Coto  Titular
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Antoni Flores Ardiaca (regidor) Titular
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu ??????????? Titular
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Alfons Casamajó Suplent 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu José Antoni Troguet Suplent 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Nil Monsó Ramon (regidor) Suplent 
Comissió de Programació, Construcció i Equipaments Anna Erra Titular
Comissió de Programació, Construcció i Equipaments Jordi Roig Suplent
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Enric Llorca Ibáñez Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Carme Lostao Otero Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Sandra Marco Casals Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Pere Montserrat Ollé Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Josep Maria Corominas Barnadas Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Xavi Paz Suplent 
Consell Consultiu de Salut Pública Carme Lostao Otero Titular
Consell Consultiu de Salut Pública Sandra Marco Casals Titular
Consell Consultiu de Salut Pública Pere Montserrat Ollé Titular
Consell Consultiu de Salut Pública Josep Maria Corominas Barnadas Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Anna Erra Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Jordi Roig Viñals Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Soledat Rosende Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Montserrat Badia Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Mercè Bosch Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Rafa Homet Ventayol Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Maria Pilar Cases Titular
Consell d’Administració d’FGC Maria Pilar Cases Lopetegui Titular
Consell d’Administració d’FGC Xavier Boquete Saiz Titular
Gabinet de Coordinació Postemergències Lluís Soler Panisello Titular
Gabinet de Coordinació Postemergències Joana Ortega Suplent 
Comissió territorial de la part baixa de la Conca de la Tordera Natàlia Figueras Titular
Comissió territorial de la part baixa de la Conca de la Tordera Àstrid Desset Suplent
Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (CESTE) Josep Caparrós Garcia Titular
Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (CESTE) Meritxell Roigé Pedrola Titular
Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural Maria Pilar Cases Titular
Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural Mireia Font - Seu d'Urgell Titular
Comissió de Seguiment de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Eloi Rovira Titular
Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Sergi Pedret Titular
Consell Assessor de la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica Agnès Ferré Titular
Comissió de seguiment del conveni de residus de piles i acumuladors Sergi Penedès Titular
Comissió de seguiment del conveni de residus de piles i acumuladors Eloi Rovira Suplent
Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) a Catalunya SG. Joana Ortega Titular
Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) a Catalunya Sergi Penedès Titular
Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) a Catalunya Mireia Huerta Titular
Grup de Treball de Senyalització Viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària Rafael de Yzaguirre Titular
Grup de treball per l’impuls i el seguiment del procés participatiu Visió 2030 i la preparació del Pla director 2019-2022 Mireia Huerta Titular
Consell Certificador del Segell Infoparticipa Jan Reñé Titular
Junta Directiva del Consell Català del Moviment Europeu  Àstrid Desset Titular
Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista Rafael de Yzaguirre Titular
Consell de Participació del Memorial Democràtic Rafael de Yzaguirre Titular
Consell Català de l'Alimentació Xavier Boquete Titular
Comissió per a la Vertebració Territorial del Pla Integral de les Arts Visuals Sònia Oriola Titular
Consell General de l'Institut Català de les Empreses Culturals Josep Berga Vayreda Titular
Ple de la Junta de Museus de Catalunya Pep Berga Titular
Ple de la Junta de Museus de Catalunya Joana Ortega Titular
Ple de la Junta de Museus de Catalunya Sònia Oriola Titular
Taula del Pla Integral de les Arts Visuals Pep Berga Titular
Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya Albert Guilera Titular
Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya Joana Ortega Titular
Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya Sergi Penedès Titular
Consell Assessor de Protecció de dades Albert Guilera Titular
Consell Català de la Funció Pública Albert Guilera Titular
Consell Català de la Funció Pública Àlex Tarroja Piera Titular
Grup de treball Normativa arrendaments urbans Àlex Tarroja Piera Titular
Grup de treball Normativa arrendaments urbans Sònia Oriola Titular
Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya Albert Guilera Titular
Comissió Assessora de Publicitat Institucional (CAPI)  Xavier Tomàs Titular
Comissió Directora de Seguretat Alimentària Xavier Boquete Titular
Comissió Directora de Seguretat Alimentària Teresa Rovira Suplent
Comissions Tècniques Salut a totes les Polítiques en les Governances Locals  Sònia Oriola Titular
Consell Assessor de Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) Carme Lostao Titular
Consell Assessor de Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) Sònia Oriola Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran Carme Lostao Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Girona Mercè Bosch Titular
Grup de treball de coordinació interadministrativa de l'ACSA Teresa Rovira Titular
Grup de treball pla de seguretat alimentària de Catalunya i memòria anual d'activitats Teresa Rovira Titular
Pla de Drogues i Addiccions: de la prevenció Universal a la Reducció de danys 2019-2022 Carme Lostao Titular
Pla de Drogues i Addiccions: de la prevenció Universal a la Reducció de danys 2019-2023 Sònia Oriola Suplent
Comissió de Comunicació i Seguiment Conveni ECOEMBES i ECOVIDRIO Eloi Rovira Titular
Comissió de Comunicació i Seguiment Conveni ECOEMBES i ECOVIDRIO Sergi Pedret Titular
Comissió de Seguiment de la Qualitat de les Platges Josep Caparrós Titular
Comissió de seguiment del conveni ARSPCC per la recollida del paper i cartró Sergi Penedès Titular
Comissió de seguiment del conveni ARSPCC per la recollida del paper i cartró Eloi Rovira Titular
Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) Sergi Pedret Titular
Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) Sergi Penedès Titular
Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) Eloi Rovira Suplent
Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) Rafael de Yzaguirre Suplent
Grup de treball sobre la gestió i el finançament del sistema de vies d’altes prestacions (autopistes i autovies) de Catalunya Sergi Pedret Titular
Ple del Consell del Taxi Sergi Penedès Titular
Taula de qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona Eloi Rovira Titular
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista Montse Badia Titular
Comitè Acollida Persones Refugiades Mercè Bosch Titular
Comitè Acollida Persones Refugiades Sònia Oriola Titular
Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya Sònia Oriola Suplent
Consell Nacional de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGTBI) Montse Badia Titular
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell per a la promoció d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques Sergi Pedret Titular
Consell per a la promoció d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques Sònia Oriola Suplent
Grup de Treball Contracte Programa per a la cordinació, la cooperació i la col·laboació´entre el DTASF i les entitats municipalistes en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat  Sònia Oriola Titular
Grup de Treball Contracte Programa per a la cordinació, la cooperació i la col·laboació´entre el DTASF i les entitats municipalistes en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat  Teresa Rovira Titular
Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme Mercè Bosch Titular
Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme Sònia Oriola Suplent
Grup tècnic del procés de concertació social RECFP Rafael de Yzaguirre Titular
Observatori Català de la Família Sònia Oriola Titular
Pilotatge de l’estratègia d’implementació de l’instrument SSM-CAT per a la identificació de persones en situacions de necessitats socials complexes Sònia Oriola Titular
Plenari de la Taula de Ciutadania i Immigració Mercè Bosch Titular
Plenari de la Taula de Ciutadania i Immigració Sònia Oriola Suplent
Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya Montse Badia Titular
Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya Sònia Oriola Suplent
Taula Institucional d’adolescents i joves migrats sols Sònia Oriola Titular
Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa Albert Guilera Titular
Comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 Joana Ortega Titular
Comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 Sergi Penedès Suplent
Comitè Estratègic Català del projecte SUBTRACT Sergi Penedès Titular
Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa Albert Guilera Titular
Consell Assessor de Comerç F.X. Boquete Titular
Consell Assessor de l'Institut Català de l'Energia Sergi Pedret Titular
Consell Assessor de l'Institut Català de l'Energia Joana Ortega Suplent
Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya  F.X. Boquete Titular
Consell Escolar Territorial de la Catalunya Central Anna Erra Titular
Grup de Treball - Valoració criteris de concessió beques de menjador escolar  Sònia Oriola Titular
Grup de Treball- Decret de Menjador Escolar Sònia Oriola Titular
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària Isidre Sierra Titular
Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància Rafael de Yzaguirre Titular
Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància Albert Guilera Suplent
INFOCAT Xavi Paz Titular
INUNCAT Xavi Paz Titular
SISMICAT Isidre Sierra Titular
Grup de treball de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ALLAUCAT Eloi Rovira Titular
Grup de treball de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya NEUCAT Gerard Sabarich Titular
VENTCAT Isidre Sierra Titular
Observatori de la Seguretat Viària Rafael de Yzaguirre Titular
Comissió Bibliolab Sònia Oriola Titular
Comissió Especial de Comptes del CEMICAL Rafael de Yzaguirre Titular
Junta de Govern del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació (CEMICAL)  Rafael de Yzaguirre Titular
Junta de Govern del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació (CEMICAL)  Albert Guilera Suplent
Consell de Coordinació de la Seguretat Privada Isidre Sierra Titular
Secció de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tractar temes de sòl no urbanitzable  Lluís Freixas Titular
Assessor Tècnic a la CU de Tarragona Sergi Penedès Tècnic
Assessor Tècnic a la CU de Terres de l'Ebre Sergi Penedès Tècnic
Assessor tècnic CU Alt Pirineu Sergi Penedès Titular
Assessor Tècnic CU Catalunya Central Sergi Penedès Titular
Assessor Tècnic a la CU de l'Arc metropolità Sergi Penedès Titular
Assessor Tècnic a la CU de Lleida Sergi Penedès Titular
Assessor Tècnic a la CU de Girona Sergi Penedès Titular
Assessor Tècnic a la CU de Catalunya Sergi Penedès Titular
Assessor Tècnic a la CU de la Val d'Aran Sergi Penedès Titular
Assessor Tècnic a la CU del Penedès Sergi Penedès Titular
Observatori dels drets de la Infància (SIAJ) Sònia Oriola Titular
Consell de Direcció de l'ISPC Isidre Sierra Titular
Consell de Direcció de l'ISPC Xavi Paz Titular
GRUP DE TREBALL DE COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL I INTERADMINISTRATIVA Rafael de Yzaguirre  
Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals en matèria d'immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional Mercè Bosch Titular
Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals en matèria d'immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional Montse Badia Titular
Grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès Mònica Gallardo i Montornés (regidora Sitges) Titular
Grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès Xavier Boquete Saiz Titular
Grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès Josep Maria Ribas Ferrer Titular
Grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès Josep Carreras Benach Titular
Grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès Rosa Huguet i Sugranyes Suplent
Grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès   Suplent
Grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès   Suplent
Grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès   Suplent
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona Il·lm.Sr. David Juan Garganta, alcalde Esponellà Titular
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona Sr. Joan Martí i Bonmatí, regidor Santa Coloma de Farners Suplent
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Catalunya Central Sr. Jordi Servitge Turull, alcalde Veciana Titular
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Catalunya Central Sr. Pere Camps Oviedo, regidor Igualada Suplent
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre Sra. Pilar Caballé i Tudó, regidora Tortosa Titular
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre Sr. Jordi Cervera i Sorolla, regidor Alcanar Suplent
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Lleida Sr. Marcel Pujol i Coll, alcalde Castellserà Titular
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Lleida Sra. Rosa Pujol i Esteve, alcaldessa Aitona Suplent
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarragona Sr. Juanjo Garcia Rodríguez, alcalde Alforja Titular
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarragona Sra. Marta Blanch i Figueras, alcaldessa Puigpelat Suplent
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de l'Alt Pirineu Sra. Cristina Barbens i Casals, alcaldessa Bassella Titular
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de l'Alt Pirineu Sr. Gerard Sabarich i Fernàndez-Coto, alcalde Rialp Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària Catalunya Central Sr. Fermí Capdevila i Navarro, regidor Igualada Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Catalunya Central Sra. Montse Faro i Basco, regidora Gurb Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Barcelona Sr. Miquel Àngel Méndez i Gil, alcalde Premià de Mar Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Barcelona Il·lma. Sra.Montserrat Febrero Piera, alcaldessa de Corbera de Llobregat Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Barcelona Sr. Francesc Garcia Arrocha, tinent d’alcaldia Montgat Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària Barcelona Sr. Arturo Martínez i Laporta, regidor Corbera de Llobregat Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran Sr. Gerard Sabarich i Fernàndez-Coto, alcalde Rialp Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran Sra. Cristina Barbens i Casals, alcaldessa Basella Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran Sra. Marian Lamolla Miret, regidora La Seu d’Urgell Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària Girona Sr. Martí Vallès Prats, regidor Cassà de la Selva Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Girona Sr. Lluís M. Barnés Tarrés, regidor Riudellots de la Selva Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària Girona Sra. Imma Colom i Canal, alcaldessa Tossa de Mar Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària Lleida Sr. Jordi Latorre i Sotus, alcalde Torrefarrera Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Lleida Sra. Montse Pifarré Torres, regidora Lleida Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Lleida Sr. Manel Plana Farran, regidor Roselló Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària Lleida Sra. Sílvia Fernández Tarragona, alcaldessa Agramunt Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària Terres de l’Ebre Sra. Lluïsa Ventura Galiano, regidora Deltebre Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Terres de l’Ebre Sra. Rosalia Pegueroles Gisbert, alcaldessa Aldover Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Terres de l’Ebre Sra. Anna Rehues Grau, alcaldessa Els Reguers Suplent
Consell de Direcció Regió Sanitària Terres de l’Ebre Sra. Gemma Abelló Treig, regidora Flix Suplent
Comissió de Desembassament de Foix Sr. Xavier Ramos i Pujol, alcalde Castellví de la Marca Titular
Comissió de Desembassament de Foix Sr. Xavier Lluch Llopart, alcalde Font-rubí Suplent
Comissió de Desembassament la Muga Sra. Montse Brugués Massot, alcaldessa Sant Llorenç de la Muga Titular
Comissió de Desembassament la Muga Sr. Salvador Güell i Bohigas, alcalde Castelló d’Empúries Suplent
Comissió de Desembasssament Riudecanyes Sr. Sergi Pedret i Llauradó, alcalde Riudoms Titular
Comissió de Desembasssament Riudecanyes Sr. Juanjo Garcia Rodríguez, alcalde Alforja Suplent
Comissió Escolar territorial de les Terres de l’Ebre Sr. Carles Serra Ventura, tinent alcalde Deltebre Titular
Comissió Escolar territorial de les Terres de l’Ebre Sra. Cinta Espuny Vidal, tinent alcalde Tortosa Titular
Comissió Escolar territorial de les Terres de l’Ebre Sra. Núria Marco i Selma, regidora Amposta Titular
Comissió Escolar territorial de les Terres de l’Ebre Sra. Concepció Pujol Sarroca, alcaldessa Ginestar Titular
Comissió Escolar territorial de Girona Sra. Roser Estanyol i Torrent, alcaldessa Cervià de Ter Titular
Comissió Escolar territorial de Girona Sr. Lluís Amat Batalla, alcalde Vall d’en Bas Titular
Comissió Escolar territorial de la Catalunya Central Sra. Anna Erra i Solà, alcaldessa Vic Titular
Comissió Escolar territorial de la Catalunya Central Sr. Pol Huguet Estrada, regidor Manresa Titular
Consell Escolar territorial de Tarragona Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa Prades Titular
Consell Escolar territorial de Tarragona Sr. Ernest Roigé Savall, alcalde Riudecanyes Titular
Consell Escolar territorial de Lleida Sr. Jaume Ars i Bosch, alcalde Guissona Titular
Consell Escolar territorial de Lleida Sr. Francesc Balcells i Teixidó, alcalde Palau d’Anglesola Titular
Consell Escolar territorial Alt Pirineu Sra. Cristina Barbens i Casals, alcaldessa Basella Titular
Consell Escolar territorial Alt Pirineu Sr. Miquel López Berga, regidor Castell de Mur Titular
Consell Escolar territorial Baix Llobregat-Anoia Sra. Marisa Vila i Berzosa, tinent alcalde Igualada Titular
Comissió tècnica Contracte Programa Sònia Oriola Titular
Comissió tècnica Contracte Programa Lluis Corominas Titular
Comissió de seguiment contracte programa Mercè Bosch Titular
Comissió de seguiment contracte programa Joana Ortega Titular
Comissió de Desembassament Ter-LLobregat Sr. Xavier Boquete Saiz Titular
Comissió de Desembassament Ter-LLobregat Sr. Xavi Paz Suplent
Grup de treball sobre la regulació de l’ús públic dels espais naturals Sr. Sergi Pedret i Llauradó, alcalde Riudoms Titular
Grup de treball sobre la regulació de l’ús públic dels espais naturals Eloi Rovira Suplent
Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia Sr. Joaquim Colomer Titular
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental   Titular
Ple del Consell social de llengua catalana Sr. Roger Canadell, regidor Roda de Ter Titular
Consorci Normalització lingüística  Sra. Maria Assumpció Camps, regidora Olot Titular
Consorci Normalització lingüística  Sra. Eva Font, regidora Manlleu Titular
Comissió de Seguiment del PNSC Sr. Lluís Soler Panisello Titular
Grup de Treball agilització tràmits administratius Sr. Rafael de Yzaguirre Titular
Comissió seguiment contenció de rendes Sr. Xavier Paz i Penche Titular
Comissió seguiment contenció de rendes Sr. Rafael de Yzaguirre Suplent
Comissió Mixta de Seguiment del protocol d'execució de diligències de llançaments de Catalunya Sr. Lluís Soler Panisello Titular
Comissió Mixta de Seguiment del protocol d'execució de diligències de llançaments de Catalunya Sr. Xavier Paz i Penche Suplent
LOCALRET – Metamodel de municipi digital Sr. Pol Pagès Titular
Consell Assessor del PROCICAT Sr. Lluís Soler Panisello Titular
Consell Assessor del PROCICAT Sr. Xavier Paz i Penche Suplent
Programa de promoció de l’habitatge en el món rural – Comissió de valoració Sr. Sergi Pedret i Llauradó, alcalde Riudoms Titular
Programa de promoció de l’habitatge en el món rural – Comissió de valoració Sònia Oriola Suplent
Actuacions de neteja de neu de vies de comunicació titularitat municipal – Comissió de valoració Sònia Oriola Titular
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona Sr. Pol Pagès Titular
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona Núria Camps Suplent
Comissions d’escolarització dels Serveis Territorials Lleida Sr. Francesc Balcells i Teixidó, alcalde Palau d’Anglesola Titular
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona Sr. Sergi Pedret i Llauradó, alcalde Riudoms Titular
Comissions d’escolarització dels Serveis Territorials Terres de l’Ebre Sr. Carles Serra, regidor Deltebre Titular
Grup de treball per a la proposta del Pla de Govern Obert de Catalunya a l’Open Government Partnership Àstrid Desset Titular