IniciÀrea de Contiguts › Representació institucional

Representació institucional

REPRESENTANTS DE L'ACM
  Nomenaments 
Comissió coordinadora sobre les inspeccions de béns i serveis de consum Joana Ortega Titular
Comissió del Fons per al foment del Turisme Josep Caparrós Titular 
Comissió Mixta Departament Empresa i Ocupació i Entitats Municipalistes Joana Ortega  Titular
Comissió Mixta Departament Empresa i Ocupació i Entitats Municipalistes Josep Carles Caparrós Titular
Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica Joana Ortega  Titular
Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica Josep Carles Caparrós Titular
Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Consum Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'Agència de suport a l'empresa catalana ACC1Ó Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'Agència de suport a l'empresa catalana ACC1Ó Josep Carles Caparrós Titular
Taula del Pacte Nacional per a la Indústria Joana Ortega Titular
Comissió de Toponímia de Catalunya Sergi Pedret Titular
Comissió de Toponímia de Catalunya Fòrum Comarcal Suplent
Comissió Avaluació Sol·licituds IDAPA Cristina Barbens  Titular
Comitè Executiu de Ports de la Generalitat Lluís Soler i Panisello Titular
Comitè Executiu de Ports de la Generalitat Josep Mª Cervera Suplent
Consell d'Administració de l'ACA Lluís Soler i Panisello Titular
Consell d'Administració de l'ACA Josep Triadó i Bergés Suplent
Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya Sergi Pedret  Titular
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya Lluís Soler  Titular
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya Sergi Pedret  Suplent
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Xavier Boquete Titular
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Xavi Paz Titular
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Sergi Pedret  Suplent
Consell per a la prevenció i la gestió de residus a Catalunya Sergi Pedret  Titular
Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Lluís Soler i Panisello Titular
Grup de treball d'Autopistes Sergi Pedret  Titular
Junta de govern dels fons de gestió de residus Joana Ortega Suplent
Junta de govern dels fons de gestió de residus Sergi Pedret  Titular
Ple del Consell de Protecció de la Natura Cristina Barbens Titular
Taula Estratègica del Corredor Mediterrani Meritxell Roigé i Pedrola Titular
Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya Mercè Bosch Titular
Comissió Institucional del Sistema d'Equipaments Escènics i Musicals Pep Berga Titular
Comissió Directiva del Consell Català de l'Esport Lluís Soler i Panisello Titular
Comissió Directiva del Consell Català de l'Esport Mercè Bosch Titular
Comissió Reforma Horària Joana Ortega  Titular
Reforma Horària. Taula Quadrangular de Serveis Públics Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Titular
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'Educació  Sònia Oriola i Rosinach Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'Esport  Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular de comerç i consum  Jan Reñé Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'indústria cultural  Mireia Huerta i Sala Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular de Mobilitat  Mireia Huerta i Sala Titular 
Taula Nacional pels Drets de les persones amb Discapacitat Joana Ortega   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 1. Accessibilitat i mobilitat  Mireia Huerta i Sala  
Taula Pacte Discapacitat. Grup 2. Salut  Sònia Oriola i Rosinach  
Taula Pacte Discapacitat. Grup 3. Educació, infància i famílies  Sònia Oriola i Rosinach  
Taula Pacte Discapacitat. Grup 4. Inserció Laboral  Sònia Oriola i Rosinach  
Taula Pacte Discapacitat. Grup 5. Llibertats civils, accés a la justícia, igualtat i dones, seguretat i protecció  Rafael de Yzaguirre i Pabolleta  
Taula Pacte Discapacitat. Grup 6. Sostenibilitat del sistema i finançament  Sònia Oriola i Rosinach  
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Joana Ortega Titular
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Mercè Bosch Titular
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Sònia Oriola i Rosinach Titular
Taula pobresa energètica Mercè Bosch Titular
Taula pobresa energètica Sònia Oriola i Rosinach Titular
Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural Josep Berga i Vayreda Titular
Consell d'Administració del Consorci per a la Normalització Lingüística Josep Berga i Vayreda Titular
Comissió de seguiment del Protocol de Tràfic d'Éssers Humans Mercè Bosch Titular
Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut Joana Ortega  Titular
Consell d'Administració de SEM, SA Joana Ortega  Titular
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Mercè Bosch Titular
Grup de treball PINSAP Sònia Oriola i Rosinach Titular
Grup de treball PINSAP Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Titular
Comissió d'Ordenació del Sistema Educatiu Mercè Bosch Titular
Comissió Plenària del Consell Escolar de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell Català de FP Mercè Bosch Titular
Consell Escolar de Catalunya Mercè Bosch Titular
Ple del Consell Català de Formació Professional Mercè Bosch Titular
Pacte contra la segregació Escolar a Catalunya Mercè Bosch Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Carme Riera i Minguet Suplent
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Mercè Bosch Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Montserrat Vilella i Cuadrada Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Sònia Oriola i Rosinach Suplent
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Josep Caparrós Titular
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Mercè Bosch Titular
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Joana Ortega Titular
Comissió de Seguiment del Pla General d'Ocupació de Catalunya Josep Caparròs  Titular
Comissió de Seguiment del Pla General d'Ocupació de Catalunya Mercè Bosch Titular
Comissió Interinstitucional de Polítiques de Joventut President Fòrum de Joves Titular
Comissió Permanent del Consell General de Serveis Socials Mercè Bosch Titular
Consell de Direcció del SOC Lluís Soler i Panisello Titular
Consell de Direcció del SOC Josep Carles Caparrós Titular
Consell de Direcció del SOC Joana Ortega Titular
Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) Sònia Oriola i Rosinach Suplent
Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) Mercè Bosch Titular
Consell de la Gent Gran de Catalunya Sònia Oriola i Rosinach Suplent
Consell de la Gent Gran de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya Fòrum de Joves Titular
Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya Fòrum de Joves Suplent
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Sònia Oriola i Rosinach Titular
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Cari Castillo i Canales Titular
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Jan Reñé Titular
Taula d’atenció integral dels menors estrangers sense referents familiar Sònia Oriola i Rosinach Titular
Taula d’atenció integral dels menors estrangers sense referents familiar Montse Vilella Suplent
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Cari Castillo i Canales Titular
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Dolors Farràs Suplent
Taula de Coordinació Local (serveis socials) Joana Ortega  Titular
Ple de la Xarxa de Governs Transparents Joana Ortega  
Assemblea de Localret Sergi Pedret Suplent
Assemblea de Localret President Titular
Consell d'Administració de Localret Sergi Pedret Suplent
Consell d'Administració de Localret President Titular
Junta General d'Accionistes de Localret, SA. Sergi Pedret Suplent
Junta General d'Accionistes de Localret, SA. President Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Albert Guilera Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Àstrid Desset Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Àlex Tarroja i Piera Suplent
Ple Patronat Fundació Carles Pi i Sunyer Luís Corominas Titular
Ple Patronat Fundació Carles Pi i Sunyer Carles Bassaganya Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Lluís Soler i Panisello Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Àstrid Desset Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Sergi Pedret Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Josep Caparrós Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Mercè Bosch Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Xavi Paz Titular
Comissió Paritària de Formació Local Joana Ortega Titular
Comissió Paritària de Formació Local Mercè Bosch Titular
Consell Rector de l'EAPC Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'EAPC Lluís Corominas Titular
Consell Rector de l'EAPC Carles Bassaganya Titular
Subcomissió de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya (Com. Govern Local) Isidre Sierra i Fusté Titular
Subcomissió de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya (Com. Govern Local) Xavi Paz Titular
Comissió de Policia de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Comissió de Policia de Catalunya Xavi Paz Titular
Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Titular
Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Comissió Plenària de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya Xavi Paz Titular
Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya Raül Vergel Titular
Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Xavi Paz Titular
Consell de Seguretat de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Consell de Seguretat de Catalunya Xavi Paz Titular
Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Titular
Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Carles Bassaganya Titular
Consell Rector de la Xarxa Rescat Xavi Paz Titular
Consell rector del centre d'Atenció i gestió de trucades 112 Catalunya Xavi Paz Titular
Pla de protecció civil d'atenció a les persones davant d’emergències greus i col·lectives a Catalunya Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Titular
Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) President Fòrum Comarcal Titular
Consell Assessor del CIRE Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Titular
Consell d'Administració del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció CIRE Joana Ortega Titular
Pla Nacional per a la erradicació de l'amiant Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Titular
Subcomissió del Consell Català de la Funció Pública Àlex Tarroja i Piera Titular
Assemblea General del Consell Català del Moviment Europeu Mireia Huerta i Sala Titular
Comitè Executiu Patronat Catalunya Món-DIPLOCAT Àstrid  Desset  Titular
Ple Patronat Catalunya Món-DIPLOCAT Àstrid  Desset  Titular
Comissió de Coordinació amb els ens locals. Cooperació al desenvolupament  Rafael de Yzaguirre i Pabolleta Suplent
Comissió de Coordinació amb els ens locals. Cooperació al desenvolupament  Mireia Huerta i Sala Titular
Consell de Cooperació al Desenvolupament Mireia Huerta i Sala Suplent
Consell de Cooperació al Desenvolupament Joana Ortega  Titular