IniciÀrea de Continguts › Representació institucional

Representació institucional

REPRESENTANTS DE L'ACM
  Nomenaments
Comissió coordinadora sobre les inspeccions de béns i serveis de consum Xavier Boquete i Saiz Titular
Comissió del Fons per al foment del Turisme Joana Ortega Suplent
Comissió del Fons per al foment del Turisme Ferran Estruch Titular 
Comissió Mixta Departament Empresa i Ocupació i Entitats Municipalistes Joana Ortega Titular
Comissió Mixta Departament Empresa i Ocupació i Entitats Municipalistes Agnès Ferré Titular
Comissió Mixta Departament Empresa i Ocupació i Entitats Municipalistes Josep Caparrós Titular
Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica Joana Ortega Titular
Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica Josep Caparrós Titular
Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Consum Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'Agència de suport a l'empresa catalana ACC1Ó Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'Agència de suport a l'empresa catalana ACC1Ó Josep Caparrós Titular
Taula del Pacte Nacional per a la Indústria Joana Ortega Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Barcelona, àmbit metropolità  no hi havia nomenament  Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Barcelona -Província Pere Pons Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Girona  Josep Antoni Ramon Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Tarragona  Antoni Abelló Titular
Consells Territorial de la propietat Immobiliària de Lleida  Jaume Trilla Titular
Comissió de Toponímia de Catalunya Sergi Pedret Titular
Comissió de Toponímia de Catalunya Joaquim Colomer Suplent
Comissió Avaluació Sol·licituds IDAPA Cristina Barbens  Titular
Comitè Executiu de Ports de la Generalitat Lluís Soler i Panisello Titular
Comitè Executiu de Ports de la Generalitat Josep Caparrós Suplent
Consell d'Administració de l'ACA Lluís Soler i Panisello Titular
Consell d'Administració de l'ACA Sergi Penedès Suplent
Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya Sergi Pedret Titular
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya Lluís Soler i Panisello Titular
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya Sergi Penedès Suplent
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Xavier Boquete i Saiz Titular
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Xavi Paz Titular
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Sergi Pedret Suplent
Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat Sergi Penedès Suplent
Consell per a la prevenció i la gestió de residus a Catalunya Sergi Penedès Titular
Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Sergi Pedret Titular
Grup de treball d'Autopistes Sergi Pedret Titular
Junta de govern dels fons de gestió de residus Sergi Penedès Suplent
Junta de govern dels fons de gestió de residus Lluís Soler i Panisello Titular
Ple del Consell de Protecció de la Natura Cristina Barbens  Titular
Taula Estratègica del Corredor Mediterrani Meritxell Roigé i Pedrola Titular
Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya Josep Berga i Vayreda Titular
Comissió Institucional del Sistema d'Equipaments Escènics i Musicals Josep Berga i Vayreda Titular
Comissió Directiva del Consell Català de l'Esport Lluís Soler i Panisello Titular
Comissió Directiva del Consell Català de l'Esport responsable esports Titular
Comissió Reforma Horària Joana Ortega Titular
Reforma Horària. Taula Quadrangular de Serveis Públics Rafel de Yzaguirre Titular
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'Educació  Sònia Oriola i Rosinach Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'Esport  Rafel de Yzaguirre Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular de comerç i consum  Jan Reñé Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular d'indústria cultural  Mireia Huerta i Sala Titular 
Reforma Horària. Taula Quadrangular de Mobilitat  Mireia Huerta i Sala Titular 
Taula Nacional pels Drets de les persones amb Discapacitat Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 1. Accessibilitat i mobilitat  Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 2. Salut  Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 3. Educació, infància i famílies  Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 4. Inserció Laboral  Sònia Oriola i Rosinach  
Taula Pacte Discapacitat. Grup 5. Llibertats civils, accés a la justícia, igualtat i dones, seguretat i protecció  Meritxell Lluís   
Taula Pacte Discapacitat. Grup 6. Sostenibilitat del sistema i finançament  Sònia Oriola i Rosinach  
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Joana Ortega Titular
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Montserrat Badia Titular
Observatori Igualtat de Gènere (OIG) Sònia Oriola i Rosinach Titular
Taula pobresa energètica Mercè Bosch Titular
Taula pobresa energètica Sònia Oriola i Rosinach Titular
Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural Josep Berga i Vayreda Titular
Consell d'Administració del Consorci per a la Normalització Lingüística Josep Berga i Vayreda Titular
Consell d'Administració del Consorci per a la Normalització Lingüística Maria Pilar Cases Titular
Comissió de seguiment del Protocol de Tràfic d'Éssers Humans Mercè Bosch Titular
Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut Mercè Bosch Titular
Consell d'Administració de SEM, SA Joana Ortega Titular
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Carme Lostao Titular
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Joana Ortega Titular
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Sergi Penedès Suplent
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut Mercè Bosch Suplent
Grup de treball PINSAP Sònia Oriola i Rosinach Titular
Grup de treball PINSAP Rafel de Yzaguirre Titular
Comissió d'Ordenació del Sistema Educatiu Esther Salat Titular
Comissió d'Ordenació del Sistema Educatiu Mercè Bosch Titular
Comissió d'Ordenació del Sistema Educatiu Sergi Penedès Titular
Comissió Plenària del Consell Escolar de Catalunya Calamanda Vila  Titular
Comissió Plenària del Consell Escolar de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell Català de FP Antoni Balasch Titular
Consell Català de FP Jordi Roig Suplent
Consell Escolar de Catalunya Anna Erra Titular
Consell Escolar de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell Escolar de Catalunya Sergi Penedès Titular
Consell Escolar de Catalunya Jordi Roig Suplent
Ple del Consell Català de Formació Professional Mercè Bosch Titular
Pacte contra la segregació Escolar a Catalunya Anna Erra Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Sergi Penedès Suplent
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Mercè Bosch Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Montserrat Vilella Titular
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania Sònia Oriola i Rosinach Suplent
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Josep Caparrós Titular
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Mercè Bosch Titular
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC Agnès Ferré Titular
Comissió de Seguiment del Pla General d'Ocupació de Catalunya Josep Caparrós Titular
Comissió de Seguiment del Pla General d'Ocupació de Catalunya Agnès Ferré Titular
Comissió Interinstitucional de Polítiques de Joventut Eloi Hernández Titular
Comissió Permanent del Consell General de Serveis Socials Mercè Bosch Titular
Consell de Direcció del SOC Lluís Soler i Panisello Titular
Consell de Direcció del SOC Joana Ortega Suplent
Consell de Direcció del SOC Josep Caparrós Titular
Consell de Direcció del SOC Agnès Ferré Titular
Consell de Direcció del SOC Sergi Penedès Suplent
Consell de Direcció del SOC Mercè Bosch Suplent
Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) Mercè Bosch Suplent
Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) Meritxell Lluís  Titular
Consell de la Gent Gran de Catalunya Sònia Oriola i Rosinach Suplent
Consell de la Gent Gran de Catalunya Mercè Bosch Titular
Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya Eloi Hernández Titular
Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya Fòrum de Joves Suplent
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Sònia Oriola i Rosinach Titular
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Sergi Penedès Titular
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya Mercè Bosch Titular
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Sònia Oriola i Rosinach Titular
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Montserrat Vilella Suplent
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Sergi Penedès Titular
Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars (MENA) Mercè Bosch Suplent
Taula de Coordinació Local (serveis socials) Sergi Penedès Titular
Ple de la Xarxa de Governs Transparents Lluís Soler i Panisello Titular
Assemblea de Localret Pol Pagès Suplent
Assemblea de Localret Lluís Soler i Panisello Titular
Consell d'Administració de Localret Pol Pagès Suplent
Consell d'Administració de Localret Lluís Soler i Panisello Titular
Junta General d'Accionistes de Localret, SA. Pol Pagès Suplent
Junta General d'Accionistes de Localret, SA. Lluís Soler i Panisello Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Albert Guilera Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Àstrid Desset Titular
Comissió Paritària general de seguiment de l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants Àlex Tarroja i Piera Suplent
Ple Patronat Fundació Carles Pi i Sunyer Lluís Corominas Titular
Ple Patronat Fundació Carles Pi i Sunyer Carles Bassaganya Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Lluís Soler i Panisello Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Àstrid Desset Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Sergi Pedret Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Josep Caparrós Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Mercè Bosch Titular
Comissió de Govern Local de Catalunya Xavi Paz Titular
Comissió Paritària de Formació Local Joana Ortega Titular
Comissió Paritària de Formació Local   Titular
Consell Rector de l'EAPC Joana Ortega Titular
Consell Rector de l'EAPC Lluís Corominas Titular
Consell Rector de l'EAPC Carles Bassaganya Titular
Comissió de Policia de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Comissió de Policia de Catalunya Xavi Paz Titular
Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya Rafel de Yzaguirre Titular
Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Comissió Plenària de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya Raül Vergel Titular
Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Xavi Paz Titular
Consell de Seguretat de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Consell de Seguretat de Catalunya Xavi Paz Titular
Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Rafel de Yzaguirre Titular
Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Carles Bassaganya Titular
Consell Rector de la Xarxa Rescat Isidre Sierra i Fusté Titular
Consell rector del centre d'Atenció i gestió de trucades 112 Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Pla de protecció civil d'atenció a les persones davant d’emergències greus i col·lectives a Catalunya Rafel de Yzaguirre Titular
Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) Isidre Sierra i Fusté Titular
Consell Assessor del CIRE Rafel de Yzaguirre Titular
Consell d'Administració del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció CIRE Mercè Bosch Titular
Pla Nacional per a la erradicació de l'amiant Rafel de Yzaguirre Titular
Comissió Tècnica DESAMIANT-CAT  Rafel de Yzaguirre Titular
Subcomissió del Consell Català de la Funció Pública Àlex Tarroja i Piera Titular
Assemblea General del Consell Català del Moviment Europeu Mireia Huerta i Sala Titular
Comitè Executiu Patronat Catalunya Món-DIPLOCAT Àstrid Desset Titular
Ple Patronat Catalunya Món-DIPLOCAT Àstrid Desset Titular
Comissió de Coordinació amb els ens locals. Cooperació al desenvolupament  Rafel de Yzaguirre Suplent
Comissió de Coordinació amb els ens locals. Cooperació al desenvolupament  Mireia Huerta i Sala Titular
Consell de Cooperació al Desenvolupament Mireia Huerta i Sala Suplent
Consell de Cooperació al Desenvolupament Àstrid Desset Titular
Comissió coordinadora sobre les inspeccions de béns i serveis de consum  Xavier Boquete i Saiz Titular
meteo Mercè Bosch  Titular
Comissió de Seguiment de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 Sergi Pedret Titular
Comissió de Seguiment de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 Sergi Penedès Suplent 
Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials  Sergi Penedès Titular
Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials  Montserrat Vilella  Titular
Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials  Mercè Bosch  Titular
Grup de treball tecnicojurídic de la mobilitat per a les empleades públiques víctimes de violència masclista (Funció Pública) Montserrat Badia Titular
Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental (CETVO) Rafael Homet Titular
Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental (CETVO) PENDENT (J OK) Titular
Consejo de empadronamiento. Secció Provincial de Girona Rafel de Yzaguirre Titular
Consejo de empadronamiento. Secció Provincial de Barcelona Rafel de Yzaguirre Titular
Consejo de empadronamiento. Secció Provincial de Lleida Rafel de Yzaguirre Titular
Consejo de empadronamiento. Secció Provincial de Tarragona  Rafel de Yzaguirre Titular
Comissió de Delimitació Territorial Lluís Soler i Panisello Titular
Comissió de Delimitació Territorial Xavi Paz Titular
Comissió de Delimitació Territorial Sergi Pedret Titular
Comissió de Delimitació Territorial Jordi Xena Titular
Comissió de Delimitació Territorial Jaume Panè Titular
Comissió de Delimitació Territorial Pamela Isús Suplent 
Comissió de Delimitació Territorial Gerard Sabarich Suplent 
Subcomissió de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya Isidre Sierra i Fusté Titular
Subcomissió de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya Xavi Paz Titular
Plenari de la Comissió Nacional Violència Masclista Montserrat Badia Titular
Plenari de la Comissió Nacional Violència Masclista Mercè Bosch  Suplent 
Consell de Direcció Regió Sanitària Camp de Tarragona Dolors Farré Titular
Consell de Direcció Regió Sanitària Camp de Tarragona Eudald Roca Titular
Consell de Salut de Catalunya  Carme Lostao Titular
Consell de Salut de Catalunya  Joana Ortega Titular
Consell de Salut de Catalunya  Josep Maria Corominas Titular
Consell de Salut de Catalunya  Eudald Roca Titular
Consell de Salut de Catalunya  Enric Llorca Titular
Consell de Salut de Catalunya  Mercè Bosch  Suplent 
Consell de Salut de Catalunya  Sergi Penedès Suplent 
Consell de Salut de Catalunya  1 ERC Suplent 
Consell de Salut de Catalunya  Pere Montserrat Suplent 
Consell de Salut de Catalunya  Xavi Paz Suplent 
Comissió Assessora de l'ACTIC (Acreditació de Competències en tecnologies de la informació i la comunicació) Pol Pagès Titular
Patronat de la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)  Josep Berga i Vayreda Titular
Fundació Institut de Tecnologia de la Contrucció de Catalunya (ITEC) Lluís Soler i Panisello Titular
Fundació Institut de Tecnologia de la Contrucció de Catalunya (ITEC) Joana Ortega Suplent 
Fundació Institut de Tecnologia de la Contrucció de Catalunya (ITEC) Sergi Penedès Suplent 
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Montserrat Vilella  Titular
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Jofre Serret Titular
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Filo Cañete Titular
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Mercè Bosch  Titular
Plenari del Consell General de Serveis Socials  Carme Lostao Titular
Consell d'Acció exterior i de relacions amb la UE Àstrid Desset Titular
Consell General de Muntanya Cristina Barbens Titular
Consell Rector Observatori Paisatge  Sergi Penedès Titular
Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal Cristina Barbens Titular
Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal Maria Pilar Cases  Titular
Consell de la Mobilitat Sergi Penedès Titular
Consell de la Mobilitat Sergi Pedret Titular
Consell de la Mobilitat Agnès Ferré Titular
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya  Sergi Pedret Titular
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya  Sergi Penedès Titular
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya  Pol Pagès Titular
Comitè Estratègic del Programa ECOWASTE4FOOD  Sergi Penedès Titular
Agenda Urbana de Catalunya Lluís Soler i Panisello Titular
Agenda Urbana de Catalunya Sergi Pedret Titular
Agenda Urbana de Catalunya Àstrid Desset Titular
Agenda Urbana de Catalunya Sergi Penedès Tècnic
Consell Assessor del Poble Gitano Francisca Maya Titular
Grup de treball sobre la millora de la gestió dels residus d'envasos i de llur finançament Eloi Rovira  Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Lluís Soler i Panisello Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya David Masot Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Joaquim Colomer Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Jaume Casañas Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Juanjo Garcia Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Xavi Paz Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Ferran Estruch Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Enric Pla Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Miquel Solà Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Pamela Isús Titular
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Josep Perpinyà Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Joana Ortega Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Pere Pons Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Sònia Valero Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Natàlia Figueras Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya Pere Granados Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya   Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya   Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya   Suplent 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Lluís Soler i Panisello Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Josep Perpinyà Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Sergi Pedret Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Jaume Casañas i Carballido (1r tinent d'alcalde) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Meritxell Roigé i Pedrola Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Lluís Puig i Martorell Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Marc Aloy i Guàrdia (primer tinent d'alcalde) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Ferran Estruch Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Joana Ortega Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Joan Josep Garcia Rodríguez Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Pere Pons Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Jordi Masquef Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Nil López i Crespo Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Marc Candela i Callado Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Carles Caballero i Peña (regidor) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Jordi Mir i Boix Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona  Francesc Colomé Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Jordi Masquef i Creus (regidor) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Natàlia Figueras i Pagès Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Lluís Puig i Martorell Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Enric Marquès i Serra Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Jaume Dulsat i Rodríguez Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Josep Berga i Vayreda Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central Josep Maria Junyent i Serra Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central Jordi Servitje i Turull Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central Jordi Fàbrega i Colomer Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central Ferran Estruch Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran Andreu Cortes i Labrid (alcalde Les) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran Joan Pau Perdices i Pla (regidor Vielha) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Jaume Ars i Bosch (alcalde) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Antoni Villas i Miranda (Juneda) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Anna Maria Calvis i Munsó (Menàrguens) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Xavier Pintó i Serra  (alcalde Plans de Sió) Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Manel Solé i Agustí Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Enric Mir i Pifarré Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Meritxell Roigé i Pedrola Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Marina Rojals Del Alamo Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Josep Caparrós i Garcia Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Jordi Gaseni i Blanch Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Joan Lucas Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre Carles Luz Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l’Ebre   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Mateu Montserrat i Miquel Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Pere Segura i Xatruch Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Sergi Ciurana i Nicolau Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Xavier Rius i Garcia Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Juanjo Garcia Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona Marta Blanch Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona   Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès  Xavier Boquete i Saiz Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès  Xavier Rodríguez i Sendra Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès  Josep Maria Ribas i Ferrer Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès  Josep Carreras i Benach Titular
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès    Suplent 
Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès    Suplent 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Cristina Barbens i Casals Titular
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Gerard Sabarich i Fernández-Coto  Titular
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Antoni Flores i Ardiaca (regidor) Titular
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu Alfons Casamajó Suplent 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu José Antoni Troguet Suplent 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu   Suplent 
Comissió de Programació, Construcció i Equipaments Miquel Solà Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Enric Llorca i Ibáñez Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Carme Lostao i Otero Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Sandra Marco i Casals Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Pere Montserrat i Ollé Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Josep Maria Corominas i Barnadas Titular
Comissió Mixta Departament de Salut-Entitats Municipalistes. Salut Xavi Paz Suplent 
Consell Consultiu de Salut Pública Carme Lostao i Otero Titular
Consell Consultiu de Salut Pública Sandra Marco i Casals Titular
Consell Consultiu de Salut Pública Pere Montserrat i Ollé Titular
Consell Consultiu de Salut Pública Josep Maria Corominas i Barnadas Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Anna Erra Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Jordi Roig Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Soledat Rosende Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Montserrat Badia Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Mercè Bosch Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Rafael Homet Titular
Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-Entitats Municipalistes Maria Pilar Cases Titular