IniciÀrea de Continguts › Posicionaments

Posicionaments

2024

Al·legacions a tràmits normatius amb afectació al món local

Avantprojecte de llei per a la gestió i retirada de l'amiant de Catalunya

 

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels Municipis Rurals

 • Al·legacions i aportacions de l'ACM en el tràmit d’informació pública i audiència de l’Avantprojecte de Llei dels municipis rurals: MÉS INFORMACIÓ

 

2023

Al·legacions a tràmits normatius amb afectació al món local

Avantprojecte de llei de promoció, foment i ordenació de l’economia social i solidària a Catalunya

 

Projecte de llei d'elaboració de disposicions normatives (Parlament de Catalunya)

 

Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials de Catalunya

 

Avantprojecte de llei de l’agència d’atenció integrada social i sanitària

 • Aportacions de l'ACM al procés de consulta pública d'elaboració de l'avantprojecte de llei: MÉS INFORMACIÓ

 

Projecte de decret per a la modificació de la regulació del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

 • Nota de l'ACM al procés de consulta pública d'elaboració del projecte de decret: MÉS INFORMACIÓ

 

Pla d'Acció Exterior UE 2023-2026

 • Aportacions de l'ACM al Pla d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea 2023-2026: MÉS INFORMACIÓ

 

Pla General de Seguretat de Catalunya 2022-2025

 • Nota de l'ACM sobre el Pla General de Seguretat de Catalunya 2022-2025: MÉS INFORMACIÓ

 

Pla Nacional d’Eradicació de l’amiant a Catalunya

 • Aportacions de l'ACM a la proposta del Pla d'eradicació de l'amiant a Catalunya: MÉS INFORMACIÓ

 

Pla INFOCAT 2023

 • Aportacions de l'ACM a la proposta de revisió del Pla INFOCAT 2023: MÉS INFORMACIÓ

 

Anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales

 • Aportacions de l'ACM a la consulta prèvia de l'anteproyecto de ley de servicios sociales: MÉS INFORMACIÓ

 

Projecte d’ordre per la qual es regula l’adhesió d’entitats a la Xarxa Emprèn

 

2022

Avantprojecte de llei d’elaboració de disposicions normatives

 • Aportacions de l'ACM a la fase d'informació pública de l'avantprojecte de llei: MÉS INFORMACIÓ

 

Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

 

Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

 • Aportacions de l'ACM la informació pública de l'avantprojecte de llei: MÉS INFORMACIÓ

 

Avantprojecte de Llei de Muntanya

 • Informe de l'ACM a l'informe preliminar de l'avantprojecte de llei de muntanya: MÉS INFORMACIÓ

 

Projecte de decret pel qual es regula l’inventari del control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació econòmico-financera en l’àmbit local i el procediment de suspensió de pagament de subvencions i de transferències davant l’incompliment

 • Al·legacions de l'ACM al tràmit d'informació pública del projecte de decret: MÉS INFORMACIÓ

 

Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) 2022-2033

 

Avantprojecte de llei de l’escola d’administració pública de Catalunya

 • Aportacions de l'ACM al tràmit d'informació pública de l'avantprojecte: MÉS INFORMACIÓ

 

Decret pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel que es regulen la denominació, els símbols i el Registre dels ens locals de Catalunya

 • Informe de l'ACM sobre el decret que modifica el Decret 139/2007: MÉS INFORMACIÓ

 

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels Municipis Rurals

 • Aportacions de l'ACM a la informació pública prèvia de l'avantprojecte de llei: MÉS INFORMACIÓ

 

Projecte de decret pel qual es crea el Consell Català de Municipis Rurals

 

Projecte de decret de mesures de prevenció d’incendis de vegetació agrícola i forestal

 

Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

 • Informe de l'ACM al procés d'informació pública del projecte de decret: MÉS INFORMACIÓ

 

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

 • Aportacions de l'ACM a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei: MÉS INFORMACIÓ

 

Avantprojecte de Llei de contractació pública de Catalunya

 • Consideracions de l'ACM a la consulta pública de l'avantprojecte de llei: MÉS INFORMACIÓ

 

Avantprojecte de Llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Aportacions de l'ACM a la consulta pública de l'avantprojecte de llei: MÉS INFORMACIÓ

 

Avantprojecte de la llei de l’Agència Integrada Social i Sanitària de Catalunya

 • Aportacions de l'ACM a la consulta pública de l'avantprojecte de llei: MÉS INFORMACIÓ

 

Projecte de decret del Codi d’accessibilitat de Catalunya

 

Avantprojecte de llei de memòria democràtica de Catalunya

 

2021

Projecte de Llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya

Hem publicat al portal participa.gencat.cat l’informe de retorn de la segona fase de participació ciutadana en Projecte de Llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya. Podeu consultar-lo a l‘enllaç:

 

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DEL CONSELL DE LA CATALUNYA EXTERIOR

 • Posicionament de l'ACM al Projecte de Decret pel qual s'aprova el reglament del Consell de la Catalunya Exterior. MÉS INFORMACIÓ

 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA DE CATALUNYA

 • Posicionament de l'ACM a la Proposició de llei de l'Esport i l'Activitat física de Catalunya. MÉS INFORMACIÓ

PROJECCIÓ EXTERIOR I INSTITUCIONAL

 • El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha obert dues consultes públiques prèvies per al reconeixement oficial de les comunitats catalanes a l’exterior i del Consell de la Catalunya Exterior: MÉS INFORMACIÓ

 

LLEI DE BASES DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

 • Aportacions de l’ACM a la proposta de llei per a la transició energètica i reforma de l’ICAEN. MÉS INFORMACIÓ

 

PROJECTE DE DECRET D'ADMISSIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

 • ​Projecte de Decret d’admissió Aportacions de l’ACM al Projecte de Decret d’admissió als centres educatius. MÉS INFORMACIÓ

 

PROJECTE DE DECRET DEL CODI D'ACCESSIBILITAT

 • ​Projecte de Decret del codi d'accessibilitat de Catalunya. MÉS INFORMACIÓ