Benvinguts al portal de la transparència de l'ACM

El Portal de Transparència de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques és una plataforma elaborada amb l’objectiu de facilitar, de forma estructurada i comprensible,  la informació relacionada amb el funcionament i activitat de l’entitat municipalista. 

La informació continguda en el Portal de Transparència s’ha elaborat i estructurat d’acord amb les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els seus continguts s’actualitzen periòdicament.