IniciFundacionsFMIT › Serveis

Serveis

La Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) és un instrument de l'ACM, formada per un equip tècnic multidisciplinari:

Oferim diferents serveis adreçats als ens locals en els àmbits urbanístic, territorial i mediambiental. 

 

Elaboracio d'informes i estudis previs

Gestió territorial sostenible: Inclou serveis relacionats amb l'urbanisme, la planificació del territori i la promoció d'un desenvolupament sostenible.

 • Estratègies de desenvolupament territorial a partir de l'estudi dels serveis ecosistèmics
 • Estudis previs per al desenvolupament d’actuacions urbanístiques
 • Estudis de compatibilitat urbanística i ambiental d’activitats i construccions 
 • Documents d’objectius i propòsits

Medi ambient i sostenibilitat: Comprèn serveis per a la protecció i conservació del medi ambient, com la gestió de residus, la promoció de pràctiques respectuoses amb el medi ambient i la transició cap a fonts d’energia més sostenibles.

 • Suport en l’elaboració de l’Informe tècnic previ per al Cens d’amiant 
 • Redacció de plans municipals de sequera
 • Plans de lluita contra el canvi climàtic
 • Assessorament per a la creació de Comunitats Energètiques Locals
 • Plans municipals de promoció de les energies renovables
 • Programa 50-50 a escoles
Serveis municipals integrals: Engloba serveis essencials de gestió municipal com la contractació, els equipaments, la promoció de l’habitatge, la dinamització econòmica local.
 • Estudis de municipalització de serveis públics
 • Estudi d’optimització d’immobles i equipaments públics
 • Estudi d’optimització d’instal·lacions municipals
 • Estudi d’optimització dels serveis municipals
 • Anàlisi i diagnosi prèvia del parc actual d’habitatge

 

Serveis d'assessorament

Assessorament tècnic i jurídic en els àmbits propis de la FMIT.

 • Assessorament tècnic i jurídic ens els àmbits urbanístic, ambiental i serveis municipals
 • Formulació d’informes tècnics i jurídics
 • Redacció de memòries per a la sol·licitud de subvencions
 • Auditoria dels contractes de serveis municipals vigents
 • Suport en la redacció de plecs tècnics i administratius
 • Suport en la redacció d’ordenances i reglaments

 

Acompanyament i seguiment dels Acords Marc de la Central de Compres de l'ACM

Acompanyament en el procés d’adhesió als Acords Marcs de la central de compres de l’ACM dels àmbits propis de la FMIT:

D’aquesta manera, la FMIT vol contribuir a la generació d’oportunitats i prosperitat, millorar la qualitat de vida i fomentar l’acció climàtica a tots els municipis catalans.
 

Contacteu-nos i feu les vostres consultes:

T. 93 496 16 16 ext. 248

info@fmit.cat