IniciFundacionsFMIT › Serveis

Serveis

La Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) ofereix a tots els pobles i ciutats de Catalunya un servei d’assessorament  i suport tècnic i jurídic en diferents àmbits:

  • Territori i urbanisme
  • Medi ambient i Transició energètica
  • Obres i serveis

 

Aquests serveis estan vinculats als Acords marcs aprovats, i alhora la Fundació ofereix serveis propis d'assessorament i estudis previs relacionats o no amb aquests Acords marc:

Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.06)
Vigents els lots del 5 al 12.
 
Acord marc de serveis d'assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació d'expedients urbanístics amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.01 i 2022.09)
Vigent.
 
Acord marc de serveis de redacció de projectes i direccions d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.05)
Vigent.
 
Acord marc de Consultoria per la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.07)
Vigent.

 

Contacteu-nos i feu les vostres consultes:

T. 93 496 16 16

info@fmit.cat

 

D’aquesta manera, la FMIT vol contribuir a la generació d’oportunitats i prosperitat, millorar la qualitat de vida i fomentar l’acció climàtica a tots els municipis catalans.