IniciActualitat › 825 milions per a la recuperació de la ind...

825 milions per a la recuperació de la indústria cultural i de l’esport a tot l’Estat Espanyol

20 maig de 2021

El passat divendres 14 de maig, l’Estat Espanyol va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en l’àmbit cultural i de l’esport i que suposarà una inversió de 825 milions d'euros que es repartiran per a la 'revalorització de la indústria cultural' (325 milions d'euros), 'Spain Audiovisual Hub' (200 milions d'euros), i per al 'foment de el sector de l'Esport' (300 milions d'euros).

El Pla es basa en el desenvolupament de quatre principis que són el marc en el qual s'han d'inscriure totes les reformes i inversions de cada estat membre: transició ecològica, transformació digital, igualtat de gènere i cohesió social i territorial.  

En aquest sentit, el Ministeri de Cultura i Esport ha dissenyat els seus programes dins d'aquest marc, en el qual, per exemple, el 20% del total de les inversions han d'estar dirigides a la transformació digital i el 37% a la transició ecològica. 

Més enllà d'aquests tres components específics, les indústries culturals i esportives també poden beneficiar-se d'altres components gestionats per altres ministeris, com ara l'impuls a la pime', la 'modernització i competitivitat del sector turístic', i especialment el 'Pla nacional de competències digitals ', en què 150 milions d'euros estan reservats per a la capacitació de les indústries culturals.  

La transformació de les indústries culturals

El Pla escomet tres reptes fonamentals: la revaloració de les indústries culturals, dinamitzar la cultura com a element de cohesió social i territorial i digitalitzar i impulsar els grans serveis culturals. Per a això s'ha definit, entre altres, un programa de beques perquè els treballadors de la cultura puguin accedir a una formació que reforci les seves habilitats emprenedores i financeres; un programa de formació especialitzada en oficis tècnics per almenys 300 professionals de les arts escèniques i musicals; o un projecte de mobilitat internacional per al sector del llibre destinat als creadors (escriptors, traductors i il·lustradors) i professionals dels diferents estaments del sector del llibre (agències literàries, editors, etc.).  

Respecte a la dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial, el pla inclou ajudes per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes; ajudes en concurrència competitiva, mesures de conservació, restauració i posada en valor de patrimoni cultural espanyol i actuacions a tot Espanya sobre béns BIC; o la dotació a les biblioteques tant de llicències de llibres digitals com físics, i la compra de llibres en format en paper i llibres electrònics per a totes les biblioteques públiques. 

Un altre dels grans reptes és digitalitzar i impulsar els grans serveis culturals. El Museu Nacional del Prado va a desenvolupar una plataforma digital entre museus a la qual s'espera que es sumin almenys 30 d'ells; el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia va concedir beques i residències d'investigació per a artistes i pensadors joves; i es van digitalitzar arxius tant de les diferents administracions com d'ens privats per a la posada a disposició dels seus continguts perquè estiguin accessibles per a tots ciutadans.  

 

Criteris de repartiment

Segons ha afirmat el ministre de Cultura i Esport, per al disseny del Pla "ens hem mantingut sempre en diàleg amb els sectors afectats i hem tingut en compte les fortaleses i debilitats de les indústries cultural i esportives". Igualment, "es preveu la col·laboració publicoprivada, que requereix del compromís dels sectors als quals es dirigeixen les inversions". A més "s'ha establert un model de cogovernança i corresponsabilitat amb les comunitats autònomes i el conjunt de les administracions públiques en el compliment de les fites i objectius que ens hem marcat davant d'Europa".

Les inversions d'aquests components es gestionaran, entre d'altres, mitjançant ajudes a el sector, licitacions o convenis per a la formació, sempre a través de convocatòries públiques en règim de concurrència competitiva. Altres inversions seran gestionades directament per les comunitats autònomes.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2021/150421-plan-recuperacion-cultura.aspx?gfe=1

 

CULTURA

(component 24) 325M€

110,87 M €

Reforç de la competitivitat de les indústries culturals

Projecte 1

Competitivitat i professionalització de les indústries culturals

Projecte 2

Digitalització dels sistemes de gestió de la propietat intel·lectual

Projecte 3

Vertebració e internacionalització

141,06 M €

Dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial

Projecte 1

Posada en valor del patrimoni històric

Projecte 2

Modernització i gestió sostenible d’infraestructures

Projecte 3

Diversificació oberta cultural d’àrees no urbanes

Projecte 4

Dotació de recursos per a les biblioteques públiques

73,06 M €

Digitalització i impuls dels grans serveis culturals

Projecte 1

Grans museus estatals: Prado i Sofia

Projecte 2

Patrimoni Bibliografic i Biblioteca Nacional d’Espanya

Projecte 3

Patrimoni Cultural, difusió, digitalització i interoperabilitat

Projecte 4

Eines avançades – Gestió INAEM

Spain Audiovisual Hub

(Component 25)

200M€

200M€

Modernització, digitalització i internacionalització del sector audiovisual

Programa 1

Foment, Modernització i digitalització

Programa 2

Promoció e internacionalització

Programa 3

Atracció de rodatges i inversió exterior

Esport

(Component 26) 300M€

75,63 M €

Pla de digitalització del sector de l’esport

Projecte 1

Digitalització de la gestió de l’activitat ordinària i econòmica de les federacions

Projecte 2

Anàlisis de dades amb tecnologia Bigdata

Projecte 3

Digitalització de centres de medicina de l’esport

Projecte 4

Identificació, gestió i pagament de llicencies esportives i assegurances

Projecte 5

Pla de modernització, digitalització i lluita contra el dopatge

Projecte 6

Esport segur, saludable i inclusiu

146,52 M €

Pla de transició ecològica d’instal·lacions esportives

Projecte 1

Foment del turisme esportiu saludable

Projecte 2

Pla d’energia de l’esport 2.0

Projecte 3

Creació de Red Pafer

77,84 M €

Pla Social del sector de l’esport

Projecte 1

Pla d’internacionalització de l’esport

Projecte 2

Promoció de la igualtat a l’esport