IniciActualitat › L’ACM compareix al Parlament per fer aport...

L’ACM compareix al Parlament per fer aportacions al projecte de Llei d’ordenació del litoral

17 juliol de 2019

El secretari general de l’ACM, Albert Batalla, va comparèixer aquest dimecres a la tarda al Parlament de Catalunya per donar la visió de l’Associació Catalana de Municipis al projecte de Llei d’ordenació del litoral. Des de l’ACM es considera que la proposta “omple un buit legal important i posa les bases a una millor actuació concertada de les tres administracions que hi tenen competències”.

Al mateix temps, però, des de l’ACM es manifesta que els ajuntaments haurien de ser qui aprovessin els plans d’usos del litoral i les platges, introduint un informe vinculant de l’òrgan competent de la Generalitat en matèria d’ordenació del litoral, que es limités a garantir l’adequació del pla local d’usos al Pla d’ordenació del litoral.

L’ACM també considera que encara que hi hagi activitats no previstes en els plans d’ús, si són de competència municipal, han de ser autoritzades pels ajuntaments i no pel fet de no haver-se previst traslladar la responsabilitat a la Generalitat. Així, la Llei ha de preveure la informació de qualsevol actuació que faci la Generalitat en els municipis, sigui o no competència municipal.

També considera que els ajuntaments que tenen litoral han de poder participar abans i després de l’aprovació del Pla d’Ordenació del litoral, i en el seu seguiment i avaluació com a institucions amb plena corresponsabilitat amb el Govern de la Generalitat. I que els ens locals tinguin presència en la composició del Consell Rector del Pla d’ordenació del litoral i de la comissió d’ordenació del litoral, i es tingui en compte el paper dels consells comarcals del litoral, tot i no tenir competències específiques, com a òrgans que donen suport i serveis als ajuntaments en la gestió del litoral.

Localització