IniciActualitat › L'ACM mostra el seu compromís al 2n Co...

L'ACM mostra el seu compromís al 2n Congrés Català de Pobresa Energètica

08 novembre de 2018

El segon Congrés Català de Pobresa Energètica té lloc els dies 8 i 9 de novembre a les Cotxeres de Sants de Barcelona. L'ACM, com a entitat organitzadora, forma part del front comú per donar resposta a aquesta emergència i garantir els drets energètics en l'àmbit local.

El president de l'ACM, David Saldoni, va participar aquest dijous en l'acte inaugural del Congrés, reclamant que les empreses energètiques assumeixin els deutes de les famílies que no poden pagar el subministrament. "Els ajuntaments rebem llistat de les persones vulnerables i podem atendre aquesta situació", va destacar Saldoni, afegint que "no pot ser que encara no s'hagin pogut signar els convenis entre administració i empreses subministradores i les aportacions que hagin de fer les empreses complint la Llei no s'hagin fet. Perquè és responsabilitat de tots".

Les entitats municipalistes i supramunicipals (Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i AMB) han insistit en l'esforç que estan fent les Administracions locals, les més properes a la ciutadania, per assegurar els drets energètics. "Davant aquesta emergència, estem oferint una resposta  massa reactiva i ens agradaria treballar de manera més proactiva", ha afegit David Saldoni, president de l'Associació Catalana de Municipis.

El 2n Congrés Català de Pobresa Energètica és una iniciativa conjunta impulsada per diverses Administracions, ens del món local i supramunicipal i entitats socials, ambientals i de la societat civil per crear donar suport a aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat energètica i/o exclusió social. Al llarg de d dos dies amb la participació de múltiples actors es va debatre i reflexionar sobre els aspectes més rellevants per trobar solucions efectives, a curt i mitjà termini. Al mateix temps, es buscava sensibilitzar la ciutadania, els representants polítics i els mitjans de comunicació de la magnitud i la gravetat de la pobresa energètica i de la necessitat de combatre-la activament.

Segons l'enquesta de Condicions de Vida 2017 de l'Idesat, un 6,3% dels catalans i catalanes, més de 400.000 persones, no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada. Les principals causes són el preu de l'energia (en els últims 10 anys, les factures energètiques i de l'aigua s'han encarit un 40% de mitjana), la qualitat dels habitatges (més del 50% del parc d'habitatge a Espanya estan construits sense criteris d'eficiència energètica) i la situació socioeconòmica i els ingressos de les famílies (174.300 llars catalanes no tenen cap persona perceptora d’ingressos, segons dades d'EPA).

El 2n Congrés Català de Pobresa Energètica compta amb més de 100 ponents que analitzen, debaten i reflexionen al voltant de la pobresa energètica i els drets energètics des de diversos àmbits: l’energia com a dret; gènere i pobresa energètica; estratègies per l’apoderament energètic; iniciatives que es porten a terme des del món local i el sector social per defensar el dret a l’energia i donar suport a les persones; protecció jurídica dels consumidors/es en situació de vulnerabilitat; els riscos associats a les llars vulnerables energèticament o les situacions de pobresa energètica que encara estan ocultes, entre altres continguts.