IniciActualitat › L’ACM participa en el Congrés de Govern D...

L’ACM participa en el Congrés de Govern Digital 2021 explicant les solucions tecnològiques i metodològiques en integritat pública que posa a disposició dels ens locals

12 novembre de 2021

Lluís Corominas, director de la Fundació Transparència i Bon Govern Local i cap de l’Àrea de Continguts de l’ACM, va participar el passat dijous 11 de novembre en el Congrés de Govern Digital organitzat pel Consorci AOC per explicar les solucions metodològiques i les eines digitals que es posaran a disposició de tots els ens locals que vulguin implementar Plans d’integritat a les seves institucions.

A partir del 17 de novembre, l’ACM posarà a disposició de tots els ens locals que ho sol·licitin una Guia metodològica que conté els instruments i mesures que ha d’implementar un ajuntament en la seva organització per crear un marc d’integritat pública. També incorpora un itinerari específic per complir amb l’obligació d’elaborar un Pla de mesures antifrau per part de tots aquells ens locals que presentin projectes als fons Next Generation.

Paral·lelament, FTBG col·labora actualment amb el Consorci AOC en el desenvolupament d’una plataforma digital que permeti als ens locals dur a terme una avaluació del compliment d’uns estàndards d’integritat basats en uns indicadors predefinits. Està previst que aquesta solució digital es posi a disposició durant el primer trimestre de l’any 2021.

La taula rodona va comptar també amb la participació de Pilar de Diego, cap de l’Oficina de la Secretaria General de la Universitat Pompeu Fabra, que va explicar la experiència de la universitat en la implantació de la Línia ètica, projecte que la situa com la primera universitat en desenvolupar un sistema de bústia ètica integral, és a dir, acompanyada d’un Codi ètic de la universitat, i de la creació d’una Comissió d’integritat.