IniciActualitat › L’ACM posa en marxa un servei de col·labo...

L’ACM posa en marxa un servei de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions adreçat als ens locals

18 febrer de 2020
  • Lluís Soler: “L’excel·lència en la gestió pública ha de venir acompanyada d’un servei eficaç d’auditoria pública, on el municipalisme català en vol ser el motor”

  • La Central de Compres ofereix 16 productes i serveis que ja contracten més de 1.200 ens catalans

 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a través de la seva Central de Compres, ofereix des d’aquest mes de gener un nou servei als ens locals associats. Es tracta dels serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals.

Aquest nou servei és una eina molt útil per facilitar la realització de les obligacions en matèria de control intern de les entitats locals, regulades pel Reial Decret 424/2017, i s’ha licitat després de la demanda que van expressar els ens locals, a partir d’enquestes realitzades sobre necessitats i requeriments del món local i, en especial també, de les diferents peticions rebudes de les quatre Diputacions catalanes, i particularment de l’experiència del Pla de Serveis d’Assistència en l’Exercici del Control Intern de la Diputació de Girona.

APARTAT WEB del Servei d'auditoria pública

El president de l’ACM, Lluís Soler, destaca que “esperem que aquest servei permeti reforçar i tecnificar les funcions i el paper dels òrgans d’intervenció dels ens locals, així com facilitar l’homogeneïtzació dels procediments de control intern”. I afegeix que "la nostra voluntat és donar eines per ajudar a la gestió diària dels ens locals, per tal que puguin oferir i prestar un servei de més qualitat en benefici dels veïns i veïnes. Aquesta és l’essència del món local. Ser prestadors de serveis per donar més qualitat de vida i un millor servei públic a la ciutadania".

Aquest Acord marc s’ha licitat en cinc lots diferents, cadascun dels quals té quatre sublots distribuïts segons les quatre demarcacions catalanes. Cada sublot incorpora un preu per hora del servei d’auditoria, de manera que els ens locals a l’hora de contractar hauran de demanar almenys a tres empreses adjudicatàries l’oferta en nombre d’hores per a realitzar el servei. En total, 22 empreses han estat adjudicatàries del servei.

Aquesta licitació va rebre el reconeixement del Primer congreso de Control Interno Local que es va realitzar a Badajoz el passat d’octubre, on es va premiar com a millor bona pràctica per implementar el control intern a les administracions locals. A més, per tal de valorar i garantir la qualitat de les prestacions del servei es va incorporar diferents criteris d’adjudicació per valorar les metodologies i expertesa del equips de treball, així com per primera vegada la obligació de tots els treballadors de les empreses a passar abans de començar a executar el contracte, un curs de formació, que s’està realitzant aquest gener i febrer i que ha estat utilitzat per més de 270 persones dels equips de treball de les empreses adjudicatàries.

En aquest sentit, Soler ha conclòs que “l’excel·lència en la gestió pública ha de venir acompanyada d’un sistema eficaç d’auditoria pública i control financer. Unes eines on el municipalisme català en vol ser el motor”.

La Central de Compres del món local ofereix un total de 16 productes i serveis a més de 1.200 ens de tot Catalunya. En concret s’ofereixen els Acords marc sobre: subministrament elèctric, gas natural, contractació d’assegurances, adquisició d’equips informàtics, mobilitat sostenible, equips d’impressió, maquinària tècnica, paper, sistema de vídeoactes, desfibril·ladors, manteniment d’ascensors, parcs infantils i  mobiliari urbà, calderes de biomassa, i eficiència energètica.

Els ens locals que compren alguna producte o servei a través de la Central de compres del món local s’asseguren que compleixen amb la Llei de Contractes, aconseguint màxima seguretat jurídica, estalvi i simplificació de procediments en la contractació, i al mateix temps estalvis econòmics pel fet de comprar de forma agregada. L’objectiu principal de la Central de compres és que tots els Municipis disposin dels mateixos preus i condicions, siguin petits o grans, gràcies a l’adquisició centralitzada.

Dades de la Central de Compres

Més de 1.200 ens catalans, la majoria d’ells ajuntaments (842), adquireixen algun dels 16 productes i serveis que s’ofereixen a través de la Central de Compres de l’ACM. Els Acord marc inclouen clàusules socials i mediambientals i el de subministrament elèctric és el més utilitzat. Un 70% dels ajuntaments (667) contracten energia 100% verda, cosa que permet reduir 250.000 tones de CO2 a l’any.

Les mesures sostenibles no s’acaben aquí, ja que a través de l’Acord marc de mobilitat sostenible un el 58% dels vehicles adquirits són elèctrics i híbrids. Des de fa pocs mesos, també s’ofereix als ens locals l’opció d’adquirir calderes de biomassa i instal·lar punts de llum amb sistema LED per reduir el consum elèctric i la contaminació lumínica.