IniciActualitat › L’ACM reclama una nova Llei de Governs i F...

L’ACM reclama una nova Llei de Governs i Finances Locals que clarifiqui competències i garanteixi els recursos per pal·liar el dèficit estructural dels ens locals

13 setembre de 2022
  • Lluís Soler: “Cal afrontar d’una vegada per totes el debat dels serveis impropis, fent un esforç per actualitzar el marc normatiu a les noves necessitats, així com de les competències delegades, i en tots casos, dotar-los d’un finançament adequat”

  • Segona edició del taller legislatiu ‘Legislem per avançar’, que té l’objectiu d’abordar els canvis legislatius necessaris per al futur del municipalisme català

L’ACM ha celebrat aquest dimarts 13 de setembre un nou Debat Municipalista, el segon dins el marc de la iniciativa ‘Legislem per avançar’. En aquesta ocasió, la sessió ha volgut posar el focus en la necessitat d’abordar una nova regulació de les competències i el finançament dels ens locals a través d’una Llei de governs i de finances locals, en un acte que s’ha pogut seguir a través de totes les xarxes socials de l’ACM.

El president de l’ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “cal posar en valor la proximitat en l’exercici de les competències per omplir de contingut els principis d’autonomia local, subsidiarietat, suficiència financera i diferenciació”. En aquest sentit, ha afegit que “cal abordar també d’una vegada per totes el debat dels serveis impropis, fent un esforç per actualitzar el marc normatiu a les noves necessitats, així com de les competències delegades, i en els dos casos, dotar-los d’un adequat finançament”. El president de l’ACM ha insistit que cal fer un debat “serè” i concretar les competències i el finançament dels consells comarcals que han anat assumint serveis en matèria social, escolar i territori i els cal “seguretat jurídica, estabilitat i finançament”.

L’Associació Catalana de Municipis, a través de la Fundació Transparència i Bon Govern, pretén obrir un procés per impulsar una nova regulació de les competències i el finançament dels ens locals a través d’una única normativa concretada en una Llei de Governs i Finances Locals. Després de 45 anys de mandats democràtics, des de l’ACM es veu necessari posar al dia el sistema de govern local del país, així com concretar les competències dels diferents nivells de govern i la relació entre ells. Al mateix temps, concretar la relació bilateral amb el Govern català i el mecanismes que incorporin i concretin la relació amb les entitats municipalistes.

A nivell de finançament, des de l’entitat municipalista es considera vital acabar amb els dèficits estructurals actuals produïts per l’assumpció de moltes competències impròpies i delegades, i establir cap a un veritable sistema de finançament local. Des de l’ACM, insisteix en què cal fer un debat sobre els criteris de distribució dels fons de finançament, la participació en els ingressos de la Generalitat o els plans d’inversió, sempre tenint en compte l’equitat territorial.

El secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran, David Rodríguez, ha manifestat que “setze anys més tard de l’aprovació de l’Estatut, Catalunya segueix sense llei que reguli i modernitzi el funcionament de les institucions més properes a la ciutadania”.

En el debat, organitzat per la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG), hi ha participat també Francesc Esteve, membre del Consell de Garanties Estatutàries. En la conferència inaugural, que ha girat al voltant del futur de les competències i el finançament local, Esteve ha explicat que “cal construir una llei integral en un únic text. Ha de tenir per objecte governar en global, les competències, les relacions... fixant un marc comú". Per la seva part, Joana Ortega, secretària general de l’ACM, ha subratllat que “amb aquest debat, complim la funció de lobbisme municipal, proactiu i positiu. Posarem les conclusions del debat a disposició del Govern per tenir un marc jurídic adaptat a les necessitats del món local l’abans possible".

La sessió ha comptat amb una comissió d’experts formada per Xavier Forcadell, advocat i secretari d’ajuntament; Martí Pujals, advocat i gerent del Consell Comarcal de La Selva i Jordi Manau, interventor de la Diputació de Lleida, que han obert un debat constructiu al voltant de les necessitats del municipalisme català  i que ha estat moderada pel director de la Fundació Transparència i Bon Govern, Lluís Corominas. Forcadell ha destacat “la Llei de Governs ha de ser la llei paraigües, la que defineixi el model. Quants, per a fer què i com es finança. Parlem d'això. És un debat interrelacionat amb molts camps i del qual mai acabem de sortir. Cal governança". Per altra banda, Manau ha destacat que “el debat de la suficiència financera ha d’anar lligat al de competències. El futur passa per l’assignació eficient i eficaç dels recursos", mentre que Pujals s’ha centrat en els consells comarcals i ha afirmat que “cal fer una aposta de mínims per si la proposta no tira endavant, com ara regularitzar la figura del gerent o canviar el nom del consell d’alcaldes".

A partir d’aquesta primera jornada, s’impulsaran quatre debats territorials (en les quatre demarcacions provincials) per a conèixer de primera mà els dèficits i les propostes dels electes, dels tècnics del món local i també dels acadèmics.

Aquest Debat Municipalista s’emmarca dins la iniciativa Legislem per avançar, que està formada per tres tallers. L’objectiu és generar debat i concretar el posicionament del món local el voltant de tres grans temes: la viabilitat d’una llei de contractes del sector públic, la regulació de competències i finançament a través de la Llei de governs i finances Locals i la creació de l’Estatut de l’Electe. L’objectiu és generar i concretar un posicionament del municipalisme català, independentment que des de l’àmbit parlamentari o governamental també es promoguin aquestes iniciatives legislatives.

GALERIA D'IMATGES DEL DEBAT 'LEGISLEM PER AVANÇAR: LLEI DE GOVERNS I FINANCES LOCAL'