IniciActualitat › L'Acord marc de maquinària tècnica pe...

L'Acord marc de maquinària tècnica per a brigada de la Central de Compres s’acosta al centenar d’operacions amb una aposta per la sostenibilitat

10 febrer de 2021

El servei de maquinària tècnica per a brigada està vigent des de l’octubre de 2020 i ja s’acosta al centenar d’operacions per part d'ens locals catalans. En concret, s’han adquirit un total de 93 elements, entre vehicles i màquines: furgonetes, camions, escombradores, fregadores d’interiors i elevadors de fèretres.  

Un dels elements que cal subratllar sobre aquest Acord marc és l’aposta per la sostenibilitat, ja que s’ofereixen escombradores i furgonetes en modalitat híbrida o elèctrica, a banda de benzina. Tant és així que del total de 35 furgonetes que s’han comprat, 23 són elèctriques i 12 híbrides; mentre que de les 32 que s’han adquirit via arrendament, 11 són elèctriques i 5 híbrides.

El servei de maquinària tècnica per a brigada ofereix equips per a la neteja vial i d’interiors i equipament per al manteniment de parcs i jardins i de cementiris, així com maquinària tècnica i elements de transport pels equips de brigada. A banda de les 35 furgonetes que s’han adquirit mitjançant compra, els ens locals han apostat per aquest model d’adquisició per obtenir tres escombradores vials, dues fregadores interiors, 14 camions i un elevador de fèretres. Pel que fa a l’opció d’arrendament, també s’han adquirit sis camions, a banda de les 32 furgonetes esmentades anteriorment.

APARTAT MAQUINÀRIA TÈCNICA