IniciActualitat › Adjudicades sis noves pòlisses d'asseg...

Adjudicades sis noves pòlisses d'assegurances per als ens locals

20 gener de 2016

La Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) ha adjudicat l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2015.05). Des de l’1 de gener del 2016 aquestes pòlisses d’assegurances estan a la vostra disposició juntament amb el servei de mediació adjudicat prèviament a Ferrer & Ojeda Asociados.

 

Pòlisses d’assegurança                                       Empresa adjudicatària
 
Danys a edificis i instal·lacions                        Segurcaixa Adeslas S.A. de seguros y reaseguros
Vida                                                               Vidacaixa S.A. de seguros y reaseguros
Accidents                                                       Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
Responsabilitat Civil i Patrimonial                     Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
Responsabilitat Càrrecs electes                       Segurcaixa Adeslas S.A. de seguros y reaseguros
Defensa jurídica i reclamació de danys             Arag SE, Sucursal en España
 
Mediació

Servei de mediació d’assegurances                 Ferrer & Ojeda Asociados, correduria de seguros.
 
 
Mitjançant el servei de mediació, a més de tenir accés a les pòlisses ja indicades, us assessoraran en la millora, renegociant preus i condicions, de totes aquelles altres assegurances no adjudicades d’interès dels ens locals (vehicles, cancel·lació d’espectacles, ...).
 
Des de la Central de Compres del Món local treballem perquè tots els ens locals, independentment de la seva mida o del seu pressupost, comptin amb una assegurança que els ofereixi les millors cobertures del mercat al millor preu. Amb aquesta licitació també estalviareu en procediment pel fet de no ser necessari realitzar un concurs per contractar aquestes pòlisses, mantenint en tot moment la màxima observança al principi de legalitat en el procediment de contractació pública. Els Acords marc de l’ACM permeten que mitjançant un senzill acord (per Ple, Junta o decret) pugueu contractar les assegurances un cop el mediador adjudicat (Ferrer&Ojeda) hagi calculat, d’acord amb les condicions d’adjudicació, l’import en base al valor a assegurar. 

A través del model de proposta d’acord d’adhesió als acords marc del servei d’assegurances i de mediació d’assegurances. Pel que fa a la resta de documentació (PCAP, PPT i contractes) la podreu trobar a l’apartat de la nostra web.
 
També us podeu posar en contacte a través del mail: centraldecompres@acm.cat indicant-nos les pòlisses d’assegurança que són del vostre interès i la persona amb qui haurem de contactar.