IniciActualitat › Aportacions de l’ACM al Projecte de Decret...

Aportacions de l’ACM al Projecte de Decret del codi d'accessibilitat

21 febrer de 2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat El Codi d’Accessibilitat. El Projecte de Decret suposa el desplegament de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Mitjançant l’aprovació del Codi d’accessibilitat es preveu que determini  les condicions, els requisits i les solucions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els serveis, els productes i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

L’ACM celebra la iniciativa per acabar de convertir tots els espais públics del nostre país en accessibles, a disposició de totes les persones, i treballant per garantir un país inclusiu i garant dels drets de tota la ciutadania. Alhora, també considera rellevant la necessitat de crear línies de subvenció per tal que els ens locals puguin acollir-s’hi amb l’objectiu de complir amb el que preveu la normativa i fer d’aquesta manera més accessible el seu municipi. Per altra banda també destaca la necessitat d’arribar a consensos per a la seva implementació.

 

FITXA AMB LES APORTACIONS A LA PROPOSTA DE DECRET

PROJECTE DE DECRET D'ACCESSIBILITAT