IniciActualitat › Calendari oficial de festes laborals per al ...

Calendari oficial de festes laborals per al 2017

06 juny de 2016

Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017. Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2017 les següents:

-      6 de gener (Reis).
-      14 d'abril (Divendres Sant).
-      17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
-      1 de maig (Festa del Treball).
-      24 de juny (Sant Joan).
-      15 d'agost (l'Assumpció).
-      11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
-      12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
-      1 de novembre (Tots Sants).
-      6 de desembre (Dia de la Constitució).
-      8 de desembre (la Immaculada).
-      25 de desembre (Nadal)
-      26 de desembre (Sant Esteve).
 
 
De les tretze festes esmentades, n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.
 
Al territori d'Aran, d'acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d'Aran).
 
A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
 
ENLLAÇ PUBLICACIÓ