IniciActualitat › La Central de Compres de l’ACM ja és neut...

La Central de Compres de l’ACM ja és neutra en carboni

04 febrer de 2021
  • Lluís Soler: “Els pobles i ciutats som els més afectats per l’emergència climàtica i, en conseqüència, el municipalisme català ens situem al capdavant de la reducció i mitigació del CO2”

  • L’objectiu és que en aquest 2021, tota l’entitat municipalista sigui neutra en emissions de gasos d’efecte hivernacle.

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) s’ha fixat en aquest mandat, la lluita la lluita contra l’emergència climàtica, com a una de les 3 màximes prioritats de l’agenda municipalista, juntament amb la qualitat de vida i la prosperitat econòmica, i en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i l’Agenda 2030.

En aquest sentit, l’entitat municipalista de referència ha fet un pas més en assolir la neutralitat en carboni en la Central de Compres del món local, que posa a l’abast diversos productes i serveis als ens locals d’arreu del país (trobareu el catàleg de productes i serveis aquí: https://www.acm.cat/compres).

Fruit d’aquest compromís, l’ACM ha calculat les emissions de gasos d’efecte hivernacle corresponents a la petjada ecològica de la Central de Compres i ha centrat els esforços en disminuir aquesta quantitat per ella mateixa i també en ajudar a reduir-la en els ens locals a través dels serveis que adquireixen.

Així, un dels avantatges de la compra agregada realitzada a través de la Central de Compres de l’ACM és que permet reduir en un 98,5% les emissions de CO2 respecte a una compra de forma desagregada. Aquestes dades es basen en un càlcul dels serveis prestats per la Central de Compres durant el 2019 que van ser de 3.752 serveis prestats i el que hauria suposat haver-los prestat de forma individual i descentralizada amb les pertinents despeses energètiques, hores de feina i desplaçaments. L’estalvi d’emissions de CO2 equivalent amb la compra agregada que ofereix la Central de Compres és d’un 91% per als ajuntaments, independentment de la mida del municipi.

Segons el president de l’ACM, Lluís Soler, “quan parlem de canvi climàtic, ho palpem en el dia a dia dels nostres pobles i ciutats. Per això des del municipalisme català ens situem, com no podia ser d’altra manera, al capdavant de la lluita contra l’emergència climàtica”.

Per la seva part, el secretari general adjunt de l’ACM, Sergi Penedès, explica que “intentem neutralitzar les emissions de CO2 anuals invertint en projectes que ajudin a disminuir les emissions. El nostre objectiu és que a finals del 2021 podem dir que no només la Central de Compres, sinó tota l’ACM és neutra en emissions de CO2”.

En aquest sentit, cal destacar que des l’any 2015 l’ACM proveeix als ens locals energia 100% renovable i en els darrers anys ha buscat oferir solucions tant per reduir el consum energètic (enllumenat públic LED, vehicles híbrids i elèctrics) com per a l’autoconsum (calderes de biomassa i plaques fotovoltaiques). També s’ha fet una aposta decidida per incloure clàusules mediambientals en tots els acords marc licitats. I l’estalvi en petjada de carboni és notable en els productes amb criteris ambientals: enllumenat LED (-74% d’emissions de CO2/eq. hora de llum respecte a un enllumenat convencional), paper reciclat (-95% d’emissió de CO2 / kg paper), calderes de biomassa (-90% de CO2/kWh any respecte a calderes de gasoil), vehicles elèctrics (entre un 57 i 98% menys de CO2/ eq. km respecte al vehicle convencional), entre d’altres.

A més, recentment s’ha adjudicat el contracte de maquinària per a la brigada (un 27% ja és maquinària elèctrica) i durant el primer trimestre del 2021 s’adjudicarà l’acord marc de mobilitat sostenible que posaran a disposició dels ens locals una àmplia oferta de vehicles elèctrics i híbrids (després de 2 anys i mig el 37% dels vehicles adquirits ja són elèctrics i el 31% híbrids). Aquests dos acords marc han permès reduir els consums de combustible fòssil, i junt amb el de subministrament i instal·lació d’enllumenat públic LED (més de 200 ens locals ja en fan ús), són les solucions més utilitzades pels ens locals per reduir el consum energètic.

També cal destacar que durant aquest 2021 les 930 entitats adherides veuran reduïda en un 10 % la factura i podran reinvertir aquests estalvis tant en eficiència energètica com en autoconsum. 

Precisament, durant aquest any 2021 està previst desenvolupar l’acord marc de subministrament de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum. Aquest últim acord marc es preveu que estigui a disposició dels ens locals el 2022.