IniciActualitat › Compareixem al Parlament per la Proposició ...

Compareixem al Parlament per la Proposició de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme

07 novembre de 2023

L’ACM, juntament amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat i Tarragona, ha comparegut aquest dimarts 7 de novembre davant la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya en relació a la Proposició de llei per fer front i erradicar el sensellarisme. Una normativa que pretén avançar en drets i posar a l’agenda política i visibilitzar el problema de les persones sense llar als nostres municipis.

Una proposició de Llei promoguda per entitats que treballen amb aquest col·lectiu.

Des de l'ACM es fa una valoració positiva de la iniciativa parlamentària, però posa de relleu que cal una estratègia continguda de país per fer front a aquesta problemàtica. A Catalunya tenim un dèficit estructural d’habitatges de lloguer social de moltes dècades, així menys 2% del parc és de lloguer social quan la mitjana d’Europa està en el 15%, amb molts països per sobre del 20%, com per exemple el Regne Unit, França i els Països Baixos. La despesa pública en polítiques d’habitatge és del 0,1% del PIB, front al 0,6% de mitjana europea i amb països per sobre de l’1%.

Més de 8.000 persones viuen en situació de sense llar, des de l'inici de la crisi del 2008 i fins a finals del 2021 s'han produït més de 100.000 desnonaments.

Des dels municipis i més concretament des dels serveis socials municipals, s’està detectant que cada cop hi ha més persones en risc de perdre el seu habitatge per la baixada d’ingressos, la precarització laboral, els problemes de salut mental, causes que es retroalimenten entre elles i que condemnen a les persones a l’exclusió i en un risc molt elevat d’exclusió residencial i per tant d’entrar en situació de sensellarisme.

En aquest context només podem valorar de forma molt positiva la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, sent conscients de les dificultats i dels grans reptes que presenta. Un dels principals reptes que cal afrontar és que quan parlem de drets cal ser molts conscients quins són els realment executats. Per poder donar compliment a aquests drets proclamats els municipis necessitem eines per fer-hi front. Aquesta proposició de Llei cal que vagi acompanyada d’un estudi econòmic d’impacte i d’acompanyament pressupostari per executar-la.

Els compareixents hem coincidit en la necessitat d’articular mesures per fer front al sensellarisme però la responsabilitat no pot recaure únicament en els municipis. La Generalitat ha de planificar i els municipis podem acompanyar sempre que la Generalitat els doti. Els municipis no podem anar assumint competències sense que aquestes vagin acompanyades de recursos i eines per fer-hi front.

L’ACM posa èmfasi en la corresponsabilitat entre la Generalitat i els municipis per al disseny de polítiques socials. És evident que cal buscar aliances estratègiques de col·laboració que aportin valor compartit.

Un dels reptes d’aquest mandat serà treballar plegats des del món local per defensar els drets socials de la ciutadania, tot incidint en l’establiment d’un front comú que permeti tenir una major incidència en les polítiques públiques per donar resposta als reptes de la societat. Ara bé, sense un acompanyament pressupostari tota normativa és d’impossible acompliment.