IniciActualitat › La manca de recursos i la incapacitat per de...

La manca de recursos i la incapacitat per detectar convocatòries, principals dificultats dels petits municipis per accedir als Fons Next Generation

enquesta_acm_petits_municipis_next_generation
30 agost de 2022

L'Associació Catalana de Municipis, en col·laboració amb la Direcció General de Fons Europeus i el Departament d'Economia i Hisenda, ha realitzat una enquesta dirigida als municipis de menys de 2.000 habitants i als Consells Comarcals amb l'objectiu de detectar quins són els problemes que s'estan trobant els municipis més petits a l'hora de demanar fons europeus, especialment fons finançats amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation).

La conclusió que se'n deriva és que els municipis més petits tenen dificultats a l'hora d'accedir als fons Next Generation, donada la manca de recursos propis (siguin de personal o de finançament), manca de finançament inicial i dificultat a l'hora de detectar les convocatòries.

Algunes de les dades a destacar són que només el 13% dels enquestats ha participat alguna vegada en un projecte amb finançament europeu (pràcticament tots en fons estructurals). Amb relació als Fons Next Generation, el 67,8% dels municipis de menys de 2.000 habitants que han respost l'enquesta consideren que un dels principals motius per no poder accedir-hi és que no disposen de personal tècnic per a gestionar el projecte. En segon lloc, admeten que no disposen de personal per a redactar el projecte (un 64,4% dels enquestats han apuntat aquest motiu). Finalment, destaquen que falta capacitat per a detectar les convocatòries d'interès municipal (35,6% dels enquestats).

També, cal destacar que el 71% dels enquestats ha mostrat interès per accedir i participar en alguna de les convocatòries dels Fons Next Generation, però només el 47% s'ha presentat en alguna de les convocatòries del Next Generation. Els motius de per què no s'hi han acabat presentant finalment o no s'ho plantegen són tan diversos com que hi ha massa burocràcia, no es disposa de personal tècnic per gestionar el projecte o no tenen capacitat per detectar les convocatòries.

En aquest sentit, l'ACM disposa d'una oficina específica, l'Oficina de Fons Europeus, per donar suport, assessorament i difusió a tot el que fa referència als fons europeus. També, des de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBG) es va impulsar fa uns mesos els Plans d'integritat per als ens locals, una eina que ajuda a garantir la transparència, el bon govern i també les mesures necessàries per optar a finançament europeu.

Podeu consultar el document complet de les conclusions, AQUÍ.