IniciActualitat › La Conferència Sectorial aprova la distribu...

La Conferència Sectorial aprova la distribució de més de 3.210 milions d’euros per finançar línies de desenvolupament rural, agràries i pesqueres

26 maig de 2021

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha presidit les Conferències Sectorials d'Agricultura i Desenvolupament Rural i la de Pesca, que han aprovat la distribució entre les comunitats autònomes per 2021 de més de 3.210 milions d'euros per finançar diferents línies de desenvolupament rural i actuacions agrícoles, ramaderes i pesqueres. 

Ajudes al desenvolupament rural  

La Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural ha acordat la distribució territorial de l'ajuda de la Unió Europea destinada al desenvolupament rural (FEADER transició) i els recursos addicionals per a la recuperació del sector agrícola i les zones rurals de la Unió (FEADER Euri) per un muntant de 3.118,08 milions d'euros per 2021 i 2022. La quantitat concreta destinada a Catalunya serà de 100.852.468 euros pel fons FEADER transició i de 30.156.726 euros pel fons FEADER Euri. Aquest període transitori constitueix, en la pràctica, una ampliació del període de programació actual, de manera que els instruments d'aplicació dels fons FEADER transició i FEADER Euri seguiran sent els actuals programes de desenvolupament rural 2014-2020.  

 Actuacions agrícoles i ramaderes 

Aquesta mateixa Conferència Sectorial també ha repartit uns 45 milions d’euros per a diferents actuacions agrícoles i ramaderes. Entre elles, ha autoritzat la distribució de 11.816.169,76 euros per finançar programes de prevenció i lluita contra plagues. L'objectiu és controlar i eradicar determinades plagues i malalties dels vegetals. Es tracta d'una qüestió fonamental per les seves implicacions en la sanitat de la producció vegetal i en l'economia del sector agrari. 

També s'ha autoritzat la distribució entre les comunitats autònomes de 6.818.136,05 euros per als programes estatals d'eradicació de malalties dels animals, importants per les seves implicacions en la sanitat animal, en la salut pública i en les exportacions ramaderes. 

Per a l'aplicació del Programa Nacional d'Ajudes a l'Apicultura, les comunitats autònomes compten amb 4.449.016,04 euros. La proposta de distribució s'ha realitzat prenent com a criteri el nombre de ruscs registrats sobre la base del Registre d'Explotacions Ramaderes, REGA. 

A més, s'ha autoritzat la distribució entre les comunitats autònomes de 1.567.422,33 euros per finançar la línia de qualitat de les varietats vegetals i certificació dels materials de reproducció. Aquesta línia té com a objectiu donar suport a l'execució dels diferents programes que permeten l'avaluació agronòmica i de la qualitat tecnològica de les noves varietats vegetals, i l'anàlisi de la qualitat i la certificació de llavors i plantes de viver. 

 La línia “d’Ordenació i foment de la millora ramadera, conservació de la biodiversitat. Control oficial del rendiment lleter” té un pressupost assignat de 1.449.215,33 euros. L'objectiu d'aquest ajut és subvencionar els costos que generen les activitats del control lleter oficial, la seva finalitat és la valoració genètica dels reproductors que participen en els programes de millora de les races ramaderes. 

Així mateix, “l’Ordenació i foment de la millora ramadera, conservació de la biodiversitat. Races autòctones" té una dotació de 1.398.643,44 euros amb què es dóna suport a les associacions de criadors de races autòctones reconegudes per les comunitats autònomes per la gestió dels llibres genealògics i el desenvolupament d'activitats relacionades amb els programes de millora i els bancs de germoplasma. 

Promoció del vi en tercers països

De la mateixa manera, la Conferència Sectorial ha aprovat la llista definitiva d'accions i programes corresponents a l'exercici FEAGA 2022, de la mesura de promoció de vi a tercers països, del Programa de Suport al Sector Vitivinícola (Pasve). Els programes de promoció de vi en mercats de tercers països persegueixen fomentar el coneixement de les característiques i qualitats dels vins nacionals, per tal de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i a la consolidació o, si s'escau, a l'obertura de nous mercats. 

Conferència sectorial  

Pel que fa a la Conferència Sectorial de Pesca, s’ha aprovat la distribució entre les comunitats autònomes de 1.491.776,04 euros en ajudes degut a la paralització temporal de la flota que pesca en els caladors del Mediterrani i el Golf de Cadis. 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/200521-conferencia-sectorial.aspx?gfe=