IniciActualitat › Criteris del FEDER 2014-2020 previst per al ...

Criteris del FEDER 2014-2020 previst per al 15 de març

08 març de 2016

En breu es convocarà el nou Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, del tram local. Aquest passat divendres els nostres representants van donar el vist-i-plau, en el marc de la Subcomissió de cooperació i règim econòmic, depenent del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, de a les bases de la convocatòria del citat programa.
 
Les bases informades preveuen una dotació econòmica per aquesta convocatòria de 45 M€, distribuïda en 10,5M€ a l’eix 4, i una quantitat de 34,5M€ a l’eix 6. A més, es confirma un mínim de despesa elegible per operació o projecte, que es determina amb un mínim d’1M€ i un màxim de 4M€ per projecte seleccionat, tant en l’eix 4 com en el 6. 
 
Així mateix, també hi ha canvis respecte d’anteriors convocatòries d’aquests mateixos fons pel que fa a les despeses que es consideraran elegibles, tant les despeses directes com en les indirectes. Els criteris de valoració que s’utilitzaran per seleccionar les actuacions, tenen uns criteris de valoració comuns en els dos eixos (de 75 punts sobre 100) i una valoració de caràcter específic per a cada eix (els altres 25 punts restants sobre 100). Es fixa com a termini d’execució dels projectes que es seleccionin el 31 de desembre de 2020.  
 
Per últim, segons es va informar en el marc de la subcomissió, es preveu que la convocatòria sigui publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 14 de març de 2016. A partir d’aquest moment, es podran presentar les sol•licituds a través del programa SIFECAT 1420 fins aproximadament el 15 de juny de 2016. 
 
Aprofitem per recordar-vos que us oferim la nostra experiència i coneixement per tal d’ajudar-vos en tot el procés de tramitació i gestió d’aquest programa. Per més informació, us podeu posar en contacte a través del correu-e gabinetestudis@acm.cat i a iserveis@iserveis.cat